Home

Umění po roce 1945

Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945

Umění po roce 194

Souhrn - Středoevroé umění po roce 194

 1. Aktualizováno: 25.12.2014 19:40 | Rubrika: Umění 20. století, Evropa a svět po roce 1945. Výuková prezentace se zabývá novými směry a možnostmi výtvarného umění využívaných umělci od druhé poloviny 20. století. Bohatě ilustrovaná prezentace určena především studentům vyšších ročníků gymnázií a zájemcům o výtvarné umění
 2. Kurz dějin umění online: Abstraktní umění po roce 1945 v Brně. Schedule for ONLINE. Moravská galerie v Brně, úterý 1. 6. 2021. Find latest news, tickets, current info on GoOut
 3. Toto umění bylo realizováno formováním přírodních a civilizačních útvarů s odkazem. Toto umění bylo zpřístupněno široké veřejnosti a konečně upadlo malování na plátna a vystavování v galeriích. V dílech byly používány přírodní materiály, jako jsou například kameny, rostliny, hlína, nebo i dřevo

Moderní-Dějiny.cz Evropa a svět po roce 194

Studenti se orientují ve vývoji umění po roce 1945. Jsou schopni rozlišovat mezi ranými projevy určitých tendencí a jejich novými formulacemi v poválečném umění. Uvědomují si rozdíly a vztahy mezi ústředním diskursem západních dějin umění a jeho regionálními alternativami Rok po roce - 1945-1949 - text (14.1.2014) Československé umění 1946-1989 - II. část - pracovní list (30.11.2013) Druhý díl výukové prezentace s názvem Československé umění 1945-1989 se věnuje umění od šedesátých let po 90. Více souvisejících.. Detail předmětu. Světové umění po roce 1945. FaVU-1SU1945 Ak. rok: 2020/2021 Ak. rok: 2020/202 Česká společnost, kultura a umění v letech 1945-1989 Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D. Zimní semestr 2013 Čtvrtek 16.20 - 17.50, učebna S5A/POS Cíl kurzu: Absolventi kurzu by měli získat větší kulturní rozhled, jenž je důležitý pro formování všestranně založené osobnosti. Po ukončení přednášek budou studenti schopn

19) České moderní malířství po roce 1945, základní orientace v současném umění · po 2 sv. válce návaznost na meziválečné období, mnoho výstav · spousta výtvarníků zemřela či byla v koncentračním táboř 1 Maturitní otázka č. 18 ČESKÉ UMĚNÍ PO ROCE 1945 Obecná charakteristika tohoto období. Výrazné..

Blokový seminář DrNa vlnách umění | Oblastní galerie Liberec - Muzeum

divadelnÍ scÉny a dramatickÁ tvorba po roce 1945 Válka znamenala pro českou dramatickou tvorbu a divadelní kulturu nemalé ztráty. Za největší a nejbolestnější je možno považovat smrt našich nejvýznamnějších dramatiků první poloviny 20.st. bratří Čapků (Karel po Mnichovu a Josef v koncentračním táboře těsně před osvobozením) a Vladislava Vančury (popraven r. 1942) Své krátké působení na univerzitě mohl po roce 1945 konečně zahájit i Václav Mencl, který zde přednášel cyklus věnovaný středověké architektuře

Kurz dějin umění online: Abstraktní umění po roce 1945

ABSTRAKTNÍ UMĚNÍ DO ROKU 1945 Zakladatel Vasilij Kandinskij Jedním z prvních umělců abstraktní tvorby je významný ruský malíř Vasilij Kandinskij, který patří k nejvýznamějším tvůrcům malířství 20.století Fakulta výtvarných umění Fakulta informačních technologií Ústav soudního inženýrství Centrum sportovních aktivit Středoevroý technologický institu

Příběhy kraje Regionální umění ze sbírek galerie po roce 1945 28. 1. - 5. 6. 2016 Místo konání Sál 2NP Výstava Kurátor Zuzana Štěpanovičová Místo konání Sál 2NP Výstava Kurátor Zuzana Štěpanovičov 03. Vlivy moderního umění na vývoj výtvarné fotografi e po roce 1945 04. Fotografi cký portrét po 2. světové válce 05. Vývoj fotografi ckého aktu po 2. světové válce 06. Vývoj reklamní a módní fotografi e po roce 1945 07. Fotožurnalistika a dokumentární fotografi e od 60. let do současnosti 08 Světová literatura po roce 1945 Vztahy ve slovní zásobě Hospodářství Souostroví Gulag postupně vzkvétá, vznikají nové železniční tratě a už přivážejí vězně do mnoha míst, kam ještě nedávno se dostali jen po vodě

INSPIROVANÉ SMRTÍ PO ROCE 1945 fotografie a umění, sociologů, antropologů, fotografů, kurátorů a dokonce i filmařů. Velmi obsáhle a detailně je popsána historie posmrtné fotografie, její vývoj v čase, konkrétní styly, důvody a motivy k jejímu užívání jich měli z počátku mnoho, po roce 1945. Nashromáždili se za tři roky protektorátu. Někteří už nemohli studovat, protože byli zaměstnáni, jiní pokračovali dál. A k tomu při-šli noví maturanti, takže mezi nimi byl velký věkový roz-díl. Starší to dokončovali jako my, v tom devětačtyřicátém Stovky tisíc ukořistěných děl putovaly za druhé světové války z okupovaných zemí Evropy do Německa. Po ukončení bojů z nich mělo vyrůst muzeum umění v rakouském Linci. Řadu skvostů se podařilo najít ještě v roce 1945, další se objevují z podivných zákoutí do dneška Tanec v Německu po roce 1945 - přednášky - projekce - diskuse. ve Fondu výtvarných umění). Po následném dvouletém studiu divadelní a taneční kritiky ve Frankfurtu nad Mohanem se stala nezávislou novinářkou a píše pravidelně pro odborné časopisy Tanzjournal a ballet-tanz, kulturní magazín K.West, pro německé.

Výtvarné umění 2

 1. Studenti se po absolvování kurzu orientují ve vývoji umění po roce 2000; znají významné osobnosti světového i českého umění (jak mezi umělci, tak kurátory) a události v oblasti institucionálního provozu umění (mezinárodní přehlídky a veletrhy, bienále atd.)
 2. Bakalářská práce Česká psychologie umění po roce 1945 se zabývá analýzou témat v oblasti české psychologie umění po roce 1945. Cílem této práce je nahlédnout nejen na vývoj těchto témat v českých zemích, ale také charakterizovat jednotlivé přístupy české psychologie umění a kriticky je zhodnotit
 3. Studenti se orientují ve vývoji umění po roce 1945. Jsou schopni rozlišovat mezi ranými projevy určitých tendencí a jejich novými formulacemi v poválečném umění. Uvědomují si rozdíly a vztahy mezi ústředním diskursem západních dějin umění a jeho regionálními alternativami. Syllabus (in Czech) 1
 4. ární práce, domácí úkoly a další z předmětu IM118 - Světové umění po roce 1945, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU)
 5. Po 2. světové válce se uměleckým centrem stává New York. Vynořuje se množství nových uměleckých směrů jak v USA, kde působí legenda amerického umění Mark Rothko, tak v Evropě. Informacemi nabitá přednáška nabízí přehledný výklad toho, co se dělo na rychle se měnící umělecké scéně po roce 1945
 6. Od roku 1971 se díla současných umělců dostávají do Sbírky současného umění Spolkové republiky Německo. Impuls ke sběratelské činnosti ve prospěch této státní sbírky dal tehdy úřadující spolkový kancléř Willy Brandt.<br />
 7. Umění po roce 1945 Literatura Lucio Fontana, Bílý manifest. In: Výtvarné umění, 1968, č. 9-10, str. 448-450 nebo akce, slovo, pohyb, prostor, katalog Galerie.

Detail předmětu - Světové umění po roce 1945 (209221) - VU

 1. Study 24. Vývoj umění po 2. světové válce (po roce 1945) flashcards from Vojtěch Šobek's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition
 2. Průvodce výtvarným uměním 5 - Umění od roku 1945 po - Bláha,Slavík. Rok vydání 2010 Jazyk české Počet stran 128 Další parametry Recenze. Přidáno 24. dubna 2020 Ověřený zákazník ZJAOLA KHAN-GUL.
 3. 1945 -obnovení výuky, zrušení německé univerzity -český ústav převzal knihovnu a fototékuněmeckého Umění po roce 1945. Hlavní témata dějin umění přednášená na ÚDU FF UK Současné umění a současná architektura. Hlavní témata dějin uměn
 4. Světová literatura po roce 1945 Vyjádření nesouhlasu s prosperující konzumní společností, v níž umění a kultura zůstaly kdesi na okraji. Podobně jako romantičtí vyděděnci nebo prokletí básníci odmítali kariéru úspěšných mladých mužů, hlásali dobrovolnou chudobu živili se manuální prací..
 5. Chrám umění: Rudolfinum - Po roce 1945 (rekonstrukce budovy a současnost) (5/5) Stránka pořadu Celý seriál Informace o obrázku. Zavřít. Mozaika. Rudolfinum, 1911, v pozadí budova dnešní Taneční konzervatoře Na Rejdišti Zdroj: Profimedia Zavřít Vltava
 6. umění po roce 1945 part1.pdf. 570 kB +1. 10. ČESKÉ UMĚNÍ PO ROCE 1970.rtf. 669 B; 0. Próza po roce 1945.pdf. 233 kB; 0. Další návrhy » Ulož.to cloud.

Moderní-Dějiny.cz Československé umění 1946-1989 - I. čás

ART IS HERE: Nové umění. Nová expozice přináší vybrané kapitoly a příběhy umění po roce 1945. Její osu tvoří umělecká sbírka a archiv Jiřího Valocha - klíčové osobnosti nejen kulturního Brna. Výstava dokumentuje zásadní projevy nového umění a mapuje jeho lokální předpoklady i mezinárodní přesahy. Jiří. Próza a poezie po roce 1945. Rok 1945 je obvykle vnímán jako významný mezník, v němž se výrazně mění způsob fungování, role, ale i tematika české literatury. Nicméně tak jako v jiných obdobích, ani zde nelze hovořit o zlomu, který by šlo vyjádřit zřetelnou datací. Jednak i předchozí, okupační období má své.

Detail předmětu - Světové umění po roce 1945 (223883

Sada: Světové dějiny po roce 1945 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marcela Svejkovská. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) umění po roce 1945 part1.pdf. 570 kB +1. 10. ČESKÉ UMĚNÍ PO ROCE 1970.rtf. 669 B; 0. Próza po roce 1945.pdf. 233 kB; 0. Ďalšie návrhy » Uloz.to cloud. Politika a umění první výstavu, která na základě slavné velké výstavy v Kasselu přináší pohled na rozmanité vzájemné působení politiky a umění ve společnosti spolkové republiky po roce 1945

Abstraktní malířství do roku 1945. Teoretický úvod a směry abstraktního malířství. VY_32_INOVACE_5.3.VV2.13/Wi. Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková. CZ.1.07/1.5.00/34.050 umění. útěky. Vlastní otázka. výtvarné umění. vzpomínání. zákopové práce. Židé. Židé v protektorátu. život po roce 1945. životní příběh. Přihlásit Hlavní nabídka Pamětníci Bedřich Blasko Anna Kýrová Jaroslava Skleničková Miroslav Doležal Marie Jeníková Miloš Vol

Maturitní otázky: 19) České moderní malířství po roce 1945

19. Česká poezie po roce 1945 . a) Nastiňte atmosféru doby Ø druhá světová válka 1939 - 1945 - konec a dozvuky. Ø vznikají 2 světové soustavy - výhodní blok a západní blok - neexistuje možnost dohody. Ø 50. léta studená válka. Ø globální problémy lidstva - ozónová díra, kácení deštných pralesů, přelidňován Katedra teorií a dějin umění. - mail: jan.zalesak[at]post.cz / zalesak[at]favu.vut.cz. Světové umění po roce 1945 Umění spolupráce Český kubistický malíř, grafik a sochař. V letech 1903 - 1906 studoval v Praze na Akademii výtvarných umění monumentální malbu, v ateliéru Vlaho Bukovace. Školu však opustil po třech letech, kvůli konvenčním metodám a náplni výuky, a spolu s několika svými spolužáky se rozhodl hledat novou cestu Vídeň má nové muzeum moderního a současného umění. A jaké: Albertina modern, jako pobočka světoznámé Albertiny, disponuje v kompletně zrekonstruovaném Uměleckém domě prostorem asi 2 500 m². Nejvýznamnější sbírka rakouského umění po roce 1945, Essl a Jablonka, tvoří základ nového uměleckého hotspotu. Čeká na vás muzeum umění plné superlativů

ČESKOSLOVENSKÉ UMĚNÍ V LETECH 1945-1989 Umění po druhé světové válce již není klasifikováno tak jako doposud. Nelze se ubírat začleňováním do slohových okruhů a uměleckých směrů. Můžeme jednotlivé tvůrce zařadit do větších celků, které budou totožné s kulturně. Po roce 1945 začal Medek studovat na Akademii výtvarných umění v Praze, ale po komunistickém převratu byl v rámci čistek jako syn legionáře a generála prvorepublikové armády roku 1949 ze školy vyloučen Vývoj české prózy po roce 1945 do 70. let. V 2. polovině 20. století literatura logicky zaujímá stanovisko k historickým událostem (2. sv. válka, rozdělení světa dle politické situace, samotná krize lidské společnosti). Především próza se musela vyrovnat s novými skutečnostmi světa, a to nejen z hlediska obsahu, ale i.

Maturitní otázka č

České a slovenské dějiny po roce 1945. Košický vládní program, 5. dubna 1945 i její rozhodující úlohu v zajištění naší budoucnosti a vzdávajíc hold nedostižnému vojenskému umění, bezpříkladné sebeobětavosti a bezmeznému hrdinství jejích příslušníků. UMĚNÍ PO ROCE 1945 SMĚRY - USA. Neodada . Česká literatura po roce 1945 . Obecné dějiny po roce 1945 . České dějiny po roce 1945 . České překlady arabské prózy po roce 1945 . Znovuosídlení bývalého okresu Rumburk po roce 1945 . Česko-čínské vztahy po roce 1945 v oblasti kultury

Vývoj českého divadla mezi dvěma válkami a po roce 1945

Československá architektura po roce 1945 - Specifika brněnské poválečné architektury v celorepublikovém kontextu, návaznost na předválečnou architekturu, reakce na nové směry Ing. arch. Renata Vrabelová Školitel: prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. Ústav teorie, FA VUT Brno Recenzent: doc. Ing. arch. Ivan Wahl > Katalog předmětů > FF:DU2032 Architektura po roce 1945 - Informace o předmětu. FF:DU2032 Architektura po roce 1945 - Informace o předmětu . Dějiny českého výtvarného umění V 1939/1958. Praha: Acadamea, nakladatelství Akademie věd České republiky, 2005. 525 s. ISBN 80-200-1390-3 Prof. Miloš Stehlík vzpomíná na nové začátky Semináře dějin umění v Brně po roce 1945 Author: Hédlová, Lubomíra ; Mečkovský, Robert ; Stehlík, Milo Česká poezie po roce 1945. literatura v letech 1945-48. především poezie, ale i próza. reaguje na 2. světovou válku a osvobození. Česká p oezie po roce 1945. Situace po okupaci. básník a překladatel, postupem času začal uplatňovat svou inspiraci v oblasti výtvarného umění do literatury vstoupil jako spoluzakladatel Skupiny 42 v 50. letech byl uvězněn za autorství sbírky Prométheova játra,.

Marcel Fišer / Umění ve Františkových Lázních po roce 1945 / GAVU Cheb / Cheb / 26. 4. 2017 v 17h Marcel Fišer: Umění ve Františkových Lázních po roce 1945 Bedřich Stefan: Tři grácie (vernisáž malé výstavy po přednášce) Druhá přednáška ke knize Umění ve Františkových Lázních bude věnována například vzniku legend 23. Česká literatra po roce 1945 ATMOSFÉRA DOBY Významní představitelé let 1945 - 1948 pozn. spadají i do pozdějších období, ale jsou v nich většinou zakázáni básník, výtvarník (koláže ( osobní názor: děs) spoluzakladatel Skupiny 42 život: vyučený truhlář, prošel nejrůznější zaměstnání v 50. letech. Umění po roce 1900 - Modernismus, antimodernismus, postmodernismus - Specifikace. Nejucelenější kritické dějiny umění 20. a počátku 21. století. Publikace Umění po roce 1900, je průkopnická nejen svým obsahem, ale i jeho podáním, a udává tón na mnoho let dopředu

1945-1950 Ústav pro dějiny uměn

V roce 1968 se šéfredaktor Jan ýejka své funkce vzdal, na jeho místo nastoupil Rudolf Jaroň. Toho roku se poprvé uvažovalo o spojení obou studií. Ředitelství ýeskoslovenského rozhlasu nápad zamítlo. Ke slouení obou stanic nakonec došlo až po třiadvaceti letech. Rok 1990 byl pro obě stanice zlomový Objednávejte knihu Británie po roce 1945 - Od druhé světové války k brexitu v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník

Detail předmětu - Světové umění po roce 1945 (195746) - VU

 1. Knihu Čítanka české a světové literatury po roce 194... z roku 2003 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám. Čítanka české a světové literatury po roce 1945 pro 4. ročník středních škol, 2003 Umění / Kultura > O literatuře: Kategorie: Učebnice.
 2. Kniha je určena všem, kdo se zajímají o moderní Británii či o ní potřebují získat přehledné a aktuální informace. Dobře poslouží především vysokoškolským studentům historie, politologie, mezinárodních vztahů, anglistiky a dalších společenskovědních oborů
 3. Na Povel po třídě Kosmonautů. Knihu Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945-1989 její spoluautor, sběratel a bloger Jan Jeništa představil v polovině prosince roku 2016 těsně před vstupem do distribuce na webu věnovaném bruselskému umění. Mnozí ji tak ještě stihli zabalit pod stromeček
 4. Proměny politické mapy po roce 1945 Přinášíme vám přehled o vývoji mezinárodně neuznaných a zhroucených států po roce 1945, jehož součástí je ve světě doposud nezpracovaný souhrn států s omezenou..
 5. Přednáška se uskuteční v úterý 6. listopadu 2018 od 18:30 hodin v prostorách UMPRUM, nám.Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115. Aktuální téma je Brněnská tvorba Adolfa Loose ve světle konfiskací německého majetku po roce 1945 Přednáší: Jana Kořínková (Fakulta výtvarných umění VUT) Pátrání po osudech konfiskovaného majetku, který byl po válce.
 6. Detail předmětu. Umění po roce 2000. FaVU-2U2000-Z Ak. rok: 2020/2021 Ak. rok: 2020/202

Příběhy kraje Regionální umění ze sbírek galerie po roce 194

V letech druhé světové války byly opět obrazy ukryty na bezpečném místě, a po roce 1945 se již nevrátily na své původní místo do budovy spořitelny, protože zde vznikly byty, které tu již zůstaly. Obrazy byly tedy opět vystaveny v prostorách zámku s přesvědčením, že se tentokrát jedná o definitivní umístění Ve Slovníku české literatury po roce 1945 on line najdete stovky hesel spisovatelů, časopisů a literárních institucí. V nově vydané knize Český literární samizdat 1949-1989 najdete navíc tři stovky podrobných hesel samizdatových edic, časopisů a neperiodických sborníků Po velmi krátkém poválečném nadechnutí, kdy se v umění navázalo na předválečné aktivity, nastala v letech 1948-1956 éra, která je spojena s hlubokým otřesem vědy, umění a kultury. V období po roce 1948 se v českém prostředí začal prosazovat oficiální proud umění, tzv. socialistický realismus, který.

Výstavní projekt Roky ve dnech je soustředěn na komplikovanou etapu českého umění od konce druhé světové války až po první kulturně-politické uvolnění stalinských dogmat. Touto větou popisují pořadatelé výstavu v pražské Městské knihovně, která mapuje české umění let 1945-1957 Česká poezie v letech 1945. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Česká poezie v letech 1945. ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1945 zjednodušoval společenskou funkci umění (tzn. umění musí podporovat režim), přeceňoval tematiku a výchovný záměr, nerespektoval estetickou funkci umění a tvůrčí individualitu. Bylo potlačeno právo autora na subjektivní sebevyjádření, osobní prožitek, individuální výraz měl být.

Světová literatura po roce 1945, CJ - Český jazyk - - unium

Umění evroého klasicismu a romantismu Evroé umění od realismu po neoimpresionismus Umění kolem roku 1900 Evroé umění první poloviny 20. století I. Evroé umění první poloviny 20. století II Evroá architektura po roce 1945 Světové umění 1940-1960 Světové umění po roce 1960 . Přehled dějin českého uměn Konfrontace po roce 1989. 2002 Konfrontace 2002 FAMU, Pražský dům fotografie; 2005 Konfrontace (přehlídka děl mladých umělců: II. ročník), Brno, Praha, Louny, Opava; 2006 Konfrontace 4, Polský institut v Praze; 2006 Konfrontace 5, Polský institut v Praze; 2006 Konfrontace 6, Polský institut v Praz Nový obyvatel Sudet po roce 1945, Svědci lokálních událostí spojených s druhou světovou válkou, Svědci lokálních událostí z éry komunismu, Umění a cenzura Vznik Slovenského státu , Odsun Němců z ČSR , Konec druhé světové války , Komunistický převrat v ČSR , Vznik Československého svazu mládeže a 2 další výroč

Kniha mapuje výtvarné prvky na území města Olomouce vzniklé po druhé světové válce. Nechybějí tu sochy, mozaiky, fontány, nástěnné plastiky, reliéfy a dekorace, včetně již zaniklých objektů. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945-1989 umění nového románu (antiromán, objektivní román) po roce 1945 se objevily obavy, zda po prožitých válečných hrůzách může ještě poezie vznikat. poezie ovlivněná surrealismem. Od 40.let druhá vlna surrealismu. Po roce 1945 tvoří např. André Breton. Prvky surrealismu nacházíme v díle Préverta, Pabla Nerudy a dalšíc

Historie šperkařství, Zlatnictví Moravec a Čipera, Pardubice

Nakradené umění hodlali nacisté po válce vystavovat v

 1. Československá armáda v letech 1945-1969 1Organizace a dislokace velitelských orgánů pozemního vojska 2 Otištěno: Vojenské rozhledy, roč. 1994, čís. 9, str. 141 až 150 (upravená verze) V roce 1992 ukončil po 74 letech svoji existenci samostatný československý stát
 2. Roky ve dnech České umění 1945-1957 - Výpravná obrazová monografie Marie Klimešové reflektuje ve třinácti kapitolách výtvarné fenomény, tematické a názorové okruhy, osobnosti a události, které vytvářejí obraz doby mezi léty 1945 - 1957 a znamenají zásadní hodnoty českého umění druhé poloviny 20. století
 3. 1. Vývoj Jesenicka do roku 1945Po ukončení první světové války v roce 1918 přivítali místní Němci, že vznikla samostatná provincie Sudetenland, která by měla být součástí takzvaného Německého Rakouska. Tento krok výrazně podporovali i němečtí sociální demokraté. To se však nestalo, československá vláda chtěla zachovat historické hranice republiky, ke.
 4. Der Riss im Raum, Pozice umění střední Evropy po roce 1945, Martin-Gropius-Bau, Berlín, DE Europe '94, Junge europäische Kunst, Mnichov, DE 1993 Post Security, Actuelle Kunst aus Prag, Galerie 5020 Salcburk, AT 1992 Slovaques et Tcheques, Galerie Maeght, Paříž, F
 5. západní demokracie. Chalupecký se v letech 1945-1948 vyslovoval, po dobně jako většina představitelů české kultury, pro socialismus Východu (Kultura a politika), a to s vědomím, že se rozhoduje proti modernímu umění v je-ho nesrozumitelnosti, přejemnělosti a aristokratismu. V geo po li tic k
 6. Česká literatura po roce 1945-doba spojena s politickými čistkami (komunismus se zbavoval inteligence, umělců, zakazoval spolky, cenzura v tisku)-literatura sloužila režimu - nebyl kladen důraz na estetiku a na tvůrčí činnost, ale hlavně na politickou korektnost-3 roky svobody, během kterých se umění velmi rozvíjí, poté však nastává nástup komunismu (1948)-po.

1. po roce 1948 - po únorovém komunistickém převratu. 2. po roce 1968 - s příchodem vojsk Varšavské smlouvy. 3. přelom 70. a 80 let - akce Sanace - operace StB, komunistický režim chtěl donutit nepohodlné lidi, zejména signatáře Charty 77, k odchodu z Československa. Česká literatura po roce 1945 Josef Škvoreck v roce 1945 16. dubna 2018 Akademické konferenční centrum Husova 4a, Praha 1 Pořadatel Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Kontakt Kristina Uhlíková - uhlikova@udu.cas.cz Konference se uskuteční v rámci projektu NAKI II Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněnýc

Česká poezie po roce 1945. Poezie reaguje rychleji než próza na společenské změny. V prvních letech po válce 1945 - 1948 vycházejí verše psané za okupace (KAREL ČAPEK - BÁSNĚ Z KONCENTRAČNÍHO TÁBORA) i opožděné prvotiny mladých autorů (IVAN SKÁLA, JIŘÍ ŠOTOLA). Vedoucí postavení v tomto období měli HOLAN. Sv ětové um ění po roce 1960 přednášející: doc. PhDr. Marie • Hal Foster, Rosalind Kraussová, Yve-Alain Bois, Benjamin H.D.Buchloh, Umění po roce 1900, Slovart 2007. • Amy Dempseyová, Umělecké styly, školy a hnutí, Slovart 2002. • Edward Lucie-Smith, Artoday, Slovart 1996. (1945) Five Words in Yellow Neon, 1965.

Nárůst počtu zemřelých za rok 2020 v Česku byl podle Českého statistického úřadu zhruba patnáctiprocentní. Podle něj je tak výrazná meziroční změna v historii po roce 1945 zcela výjimečná. Podle předběžných údajů loni zemřelo 129 100 lidí. Důvody nárůstu úmrtnosti statistiky neuvádějí, pravděpodobně k němu ale přispěla epidemie nemoci covid-19 Výstava přibližující život volyňských Čechů v Žatci po roce 1945 Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na výstavu Volyňští Češi po roce 1945 v Žatci, která byla zahájena ve čtvrtek 1. října 2020 v 17 hodin v hlavní budově muzea (Husova 678) Doktorská studia na Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce 2014 obhajobou disertační práce Skupina Radar. Jako motivaci k studiu uvedla, že se profesionálně věnuje současnému umění i období po roce 1945, kde ji zajímá doba temna 50. let

prof

Itálie po roce 1945 Italské království - Wikipedi . Italské království (italsky Regno d'Italia) bylo evroým státem vzniklým v roce 1861 sjednocením Itálie pod vládou savojské dynastie, jediného královského rodu italského původu, která vládla v jednom z italských států, Sardinském království.Italské království bylo prvním sjednoceným italským státem, který se. Praha - O vývoji památkové péče po roce 1945 budou na on-line konferenci hovořit odborníci z Česka i zahraničí. Program se kromě Československa zaměří například i na situaci v tehdejším Rakousku, Maďarsku či Rumunsku. Konference se koná od 26. do 29. dubna. Akademie věd ČR (AV) o tom dnes ČTK informovala v tiskové. Po stavební stránce budova malebně propojuje různé typy sakrální a palácové architektury z období středověku a raného novověku. Po roce 1945 se muzeum rozšířilo o vlastivědné a přírodovědné oddělení a v současnosti sídlí v dalších 6 budovách, ve kterých je uloženo přes 500 tisíc sbírkových předmětů Umění, koncil, papežské magisterium po roce 1945 a temný retrokatolický stín Křesťanství musí být něco kreativního aneb Dějiny křesťanské ikonografie definitivně skončily Mons. Otto Mauer a Friedhelm Mennekes SJ. Kříže umělců a architektů 20. a 21. stolet

Tanec v Německu po roce 1945 - přednášky - projekce

Detail předmětu - Umění po roce 2000 (195771) - VU

Česká psychologie umění po roce 1945 - Bc

MUDrSerge Ruffieux opouští Carven | Vogue CSSlovník české literaturyJaroslav Seifert - druhý český laureát nobelovy ceny