Home

Glykovaný protein

Fruktosamin (Glykovaný protein) - cuni

  1. (Glykovaný protein) Pracoviště Centrální laboratoř Aktualizováno Biologický materiál sérum, plazma Typ zkumavky např. zlatý, zelený (NH4+-,Li-,Na- heparin) Vacutainer Dodací lhůta do 24 hodin Referenční meze 0 - 285 Kritické meze Jednotka µmol/l Zdroj referenčních mezí Nejistota zatím.
  2. GLYKOVANÝ PROTEIN - FRUKTOSAMIN. odráží stav hladiny glukózy v krvi za poslední 1-3 týdny; vhodným ukazatelem kompenzace diabetu mellitu; ODBĚR: nesrážlivá venózní krev; FYZIOLOGICKÁ HODNOTA: muži 1,5-2,1 mmol/l; ženy 1,4-1,9 mmol/l; KLINICKÉ POUŽITÍ: dekompenzovaný diabetes mellitus ; diagnostika diabetu mellit
  3. - representují průměrnou hladinu glukózy za 2 - 3 týdny
  4. Glykovaný protein: Zkratka: GlyP_S: Jednotky: µmol/l: Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie Materiál: KREV: Odběr do: Plast se separačními granulemi: Stabilita vzorku při 2 - 8° C: 2 týden: Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek: Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne
  5. , glykovaný protein může být považo-ván za alternativu stanovení glykovaného albu
  6. Glykované proteiny - mechanismus glykace, stanovení ve formě formazanů. Konečné produkty rozvinuté glykace a jejich stanivení: fluorimetricky, radioreceptorovou analýzou, ELISA

Glykovaný hemoglobin - suma sacharidových adduktů na N-terminálním konci nebo ε aminoskupinách lysinu v hemoglobinu. HbA 1 - suma různých minoritních frakcí hemoglobinu (glykovaných), včetně HbA 1c , HbA 1a1/a2 , HbA 1b1/b2/b3 , HbA 1d1/d2/d3 a HbA 1e Pro porovnání měření na analyzátoru POCT a akreditovanou laboratoří jsme zvolili C- reaktivní protein (CRP) a glykovaný hemoglobin (HbA1c). Pro rutinní metody v akreditované laboratoři: Mindray BS-400 - měřený parametr CRP Arkray Inc. HA-8160 ADAMS A1c - měřený parametr HbA1c. Pro POCT metody Glykovaný albumin, enzymatické metody, přehled, glykovaný hemoglobin HbA1c. Problémy při stanovení glykovaného hemoglobinu HbA 1c Glykovaný hemoglobin HbA 1c , spolehlivý, dobře standardizovaný ukazatel dlouhodobé koncentrace glukózy, je považován za zlatý standard diagnózy a sledování diabetu mellitu Glykovaný kolagen typu IV bazální membrány měl několi-kanásobně redukovanou afinitu vůči fibronektinu a heparan sulfátu. Tyt o protein-protein interakce mají zásadní význam pro optimální filtrační činnost bazální membrány. Tento jev může vysvětlit ztenčení bazální membrány u dlou-hodobého diabetů mellitu Glykovaný protein by mohl podle naší hypotézy představovat nový typ markeru pro TSE, který by bylo možné přímo prokázat specifickou monoklonální protilátkou bez potřeby štěpení proteinázou K. Působením glukózy a jiných redukujících cukrů v organismu vznik

Ošetřovatelství - Výuka - Diagnostika (Vyšetřovací metody

  1. - U Moč chemicky CRP Sediment ASLO RF Na-U CB K-U Albu
  2. ) Glukosa. Ambulantní metody. vizuální hodnocení vzhledu moče . testační proužky . glukometry. Laboratorní metody. enzymová metoda end-point. enzymová kinetická metoda. Multifunkční testační proužky
  3. , Glykovaný protein, Glykovaný sérový albu

nost útastnit se k glykovaný protein (fruktosami), který určuje kompenzaci poslední 2 - týdny hemoglobin, měsíce. Při koncentraci HbA 1c nad 39 mmol/mol vyslovíme podezření na diabetes mellitus [1] 6 Přepínání hemoglobinu: Schiffova base Glykovaný protein Amadoriho přesmyk 8. Glykovaný hemoglobin (HbA1) Souhrn: Specifická struktura a funkce erytrocytů Specifika metabolismu (glykolýza, PPP) Ochrana před oxidačním stresem Hemoglobin, hemoglobinopatie Schémata použitá v prezentaci: Marks´ Basic Medical Biochemistry, A Clinical Approach, third edition, 2009 (M. Lieberman, A.D. Marks) Principles of Biochemistry, 2008, (Voet D, Voet J.G., and Pratt C.W) Color Atlas of. Proteiny Author: Lékařská fakulta Last modified by: Slanina Created Date: 4/24/2001 7:32:34 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: Masarykova univerzita Other title 1986: izolovaný glykovaný protein in vivo V současnosti Maillardova reakce studována sto let Současné znalosti-faktor kvality jídla-zdravotní dopady (škodlivé x prospěšné)-stále nelze prezentovat kompletní schéma . Maillardova reakce. Maillardova reakce. Maillardova reakce. Maillardov Proteiny ACTH -> Kortikotropin AFP -> Alfa-1-fetoprotein (arb.k.) Neaktuální AFP -> Alfa-1-fetoprotein AH50 Aktivní vitamin B12 -> Holotranskobalamin Albumin Albumin - náboj Albumin/kreatinin Albumino-globulinový kvocient Albuminový index (Csf/P) Albuminový index (Csf/S) Alfa-1-antitrypsin Alfa-1-antitrypsin semikvantitativně Alfa-1-fetoprotei

Bence-Jones protein Beta HCG -> hCG beta podjednotka Beta trace protein -> Beta-trace protein Beta-1-globulin Beta-1-globulin semikvant. Beta-2-globulin Beta-2-globulin semikvant. Beta-2-mikroglobulin beta-CrossLaps -> Telopeptid kolagenu CTx-beta beta-CrossLaps -> Telopeptid CTx-beta(mass) Beta-globulin Beta-trace protein Search this site. Search. Encyklopedi

Fruktosamin Lab Tests Onlin

Glukóza nereaguje jen s proteiny cévní stěny, ale i s plazmatickými bílkovinami a s hemoglobinem erytrocytů. Této vlastnosti glukózy se využívá k monitoraci úrovně kompenzace diabetu. Hladina glykovaného hemoglobinu odráží glykemii za poslední 2-3 měsíce GLYKOVANÝ PROTEIN = vyšetření glukózy vázané na krevní bílkoviny stav glykemie za 10 - 14 dnů - kompenzace DM srážlivá krev • M 1,6 - 2,6 mmol/l • Ž 1,4 - 1,9 mmol/l . 10. HORMON Protein krevního cukru v diagnostice moči. Tato hladina cukru v krvi, jejíž norma je důležitá pro normální fungování těla, reguluje inzulín. Pokud se však nedostane dostatečné množství tohoto hormonu nebo tkáně nevhodně reagují na inzulín, zvyšují se hodnoty krevního cukru sérum - 2 měsíce. Kontakt. 485 312 162 dokumentace. Poznámka. Fruktosamin slouží jako ukazatel střednědobého stavu koncentrace glukózy u pacienta (asi dva až čtyři týdny). Stanovení je dále vhodné u pacientů, kde jsou v důsledku chorobných stavů, způsobených změnami doby života erytrocytů, zpochybnitelné výsledky.

Glykovaný pak značí, kolik cukru se na hemoglobin navázalo. Aby se tak stalo, musí být glukózy v krvi nadbytek, což u člověka s diabetem nastává při hyperglykémii. Glykovaný hemoglobin člověka, jehož organismus není zatížen diabetem, ať už 1. či 2. typu, vykazuje hodnoty pod 4,0 % (některá laboratoř zohlední i 4,2 %) Laboratorní ukazatelé kompenzace a stability d.m. Glukosurie (inhibitory SGLT2), ketonurie Glykovaný hemoglobin HbA1c, eAG Triacylglyceroly Albuminurie Fruktosamin, glykovaný protein (150 -300 umol/l GSP) Glykovaný albumin 1,5-anhydroglucitol (snížení jako marker hyperglykemie) AGE Adiponektin, CDT, kotinin, (BMI, TK Vyjmenujte druhy DM podle příčiny? Jaký je rozdíl mezi inzulinem a glukagonem? Vyjmenujte typické příznaky hyperglykemie, hypoglykemie? Vysvětlete glykovaný hemoglobin, glykovaný protein a C - peptid? Použitá literatura SLEZÁKOVÁ, Lenka, a kol. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty I. 1. Vyd

Metabolismus hemu Alice Skoumalov Aktualizováno. Biologický materiál. sérum, plazma. Typ zkumavky např. zlatý, zelený (NH4+-,Li-,Na- heparin) Vacutainer Dodací lhůta. do 24 hodi Fruktosamin, glykovaný protein může být považován za alternativu stanovení glykovaného albuminu. Z metaanalýzy analytických a klinických dat však většina citovaných autorů usuzuje, že stanovení GA je analyticky spolehlivější a klinicky efektivnější, než stanovení fruktosaminu [16] Glukóza, glykovaný hemoglobin, glykované proteiny Glukóza: referenční hodnoty, definitivní a referenční metoda, glukózaoxidázová metoda a interference stanovení, glukózadehydrogenázová metoda, elektrochemické metody, reflexní fotometrie

www.krevnicentrum.c

Glykovaný (nebo glykosylovaný, HbA1c) hemoglobin je biochemický indikátor, který ukazuje průměrnou hladinu cukru v krvi za poslední tři měsíce. Hemoglobin je protein, který je obsažen v červených krvinkách. Při dlouhé expozici takovým proteinům se váží na sloučeninu nazývanou glykovaný hemoglobin Pro porovnání měření na analyzátoru POCT a akreditovanou laboratoří jsme zvolili C- reaktivní protein (CRP) a glykovaný hemoglobin (HbA1c). Pro rutinní metody v akreditované laboratoři: Mindray BS-400 - měřený parametr CRP Arkray Inc. HA-8160 ADAMS A1c - měřený parametr HbA1c

Glykovaný hemoglobin - suma sacharidových adduktů na N-terminálním konci nebo ε aminoskupinách lysinu v hemoglobinu. HbA 1 - suma různých minoritních frakcí hemoglobinu (glykovaných), včetně HbA 1c, HbA 1a1/a2, HbA 1b1/b2/b3, HbA 1d1/d2/d3 a HbA 1e Glykovaný protein Kys.listová Albumin - U Moč chemicky CRP Sediment ASLO RF Na-U CB K-U Albumin CI-U C3 komplement Ca-U C4 komplement P-U IgA Mg-U IgG Urea-U IgM Kreatinin-U Vydání č.: 01 Prealbumin Kys.močová-U Platnost od: 9.10.2018 Transferin Výtisk č.: 01 beta2-mikroglobulin Glukóza-U Troponin I Albumin-U CK-MB mass Ery v zástin. Glykovaný hemoglobin je dlouhodobým ukazatelem a nedá se tak snadno ošálit dodržováním léčby posledních pár dní před kontrolou u lékaře. To, že se diabetik několik dnů před kontrolou opravdu snaží, nepřeváží kvalitu jeho kompenzace v předchozích týdnech Glykovaný hemoglobin (HbA 1c) je magické číslo diabetologie. S trochou nadsázky můžeme říci, že se v jeho hodnotě odráží minulost pacientů a lze z něj předpovídat jejich budoucnost. Je obrazem adekvátnosti zvolené léčby, ale také obrazem kompliance pacienta

Proteiny ACTH -> Kortikotropin AFP -> Alfa-1-fetoprotein (arb.k.) Neaktuální AFP -> Alfa-1-fetoprotein AH50 Aktivní vitamin B12 -> Holotranskobalamin Albumin Albumin - náboj Albumin/kreatinin Albumino-globulinový kvocient Albuminový index (Csf/P) Albuminový index (Csf/S) Alfa-1-antitrypsin Alfa-1-antitrypsin semikvantitativně Alfa-1. GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN (5) Autoprot. proti GAD (2)(3) C-PEPTID OGTT (1)(2) DIABETOLOGIE KALCITONIN (2)(3) THYREOGLOBULIN BETA-2-MIKROGLOBULIN SCC NSE PYRUVÁTKINÁZA (5) HCG + beta podjednotka FERRITIN CYFRA 21-1 CA 72-4 HE4 CA 125 CA 15-3 CA 19-9 AFP TPA CEA PSA + PSA free (4) TUMOROVÉ MARKERY vitamín B12 + FOLÁTY (4) CVK - celk. vazeb. Cílem projektu je zkoumat účinky konečných produktů pokročilé glykace (VĚKY) vytvořené v potravinách během procesu vaření, stejně jako VĚKY vytvořené přirozeně v lidské tělo, na citlivost na inzulín a rizikové faktory pro diabetes 2. typu. Hypotéza je že i) obsah potravin VĚKŮ je nižší při vaření a vaření v páře a že ii) Tvorba VĚKŮ v těle je nižší. glykovaný hemoglobin, pod 4%. 14, 2, 22 - gén ATM kóduje protein kinázu, ktorá reguluje TP53. Aké aberácie nachádzame u pacientov s Ataxia teleangiectasia? Čím je to spôsobené? zlomy DNA a SCE (sister chromatid exchange) - defektný NER mechanismus

Léčba akutních koronárních syndromů bez ST elevací v reálné praxi MUDr. Marian Bystroň. Interní Med. 2004; 6(6): 309-31

Glykovaný (nebo hlikolizirovannoho, HbA1c), hemoglobin - biochemický ukazatel, který ukazuje průměrnou hladinu cukru v krvi v průběhu posledních tří měsíců. Hemoglobin je protein se nachází v červených krvinkách. V dlouhodobém vlivu na glukózy takových proteinů, které se vážou na sloučeniny zvané hemoglobin. Samozřejmě je dobré znát i svůj glykovaný hemoglobin a mít ho také pod 45 mmol/mol, i když v praktickém životě se považuje za vyhovující i rozmezí hodnot 53 - 64 mmol/mol. Co se týká umělých sladidel, tak z uvedených látek Vám žádné kalorie navíc nehrozí HbA1c - glykovaný hemoglobin odráží míru kompenzace cukrovky v posledních několika týdnech Ketony, pH, krev, Spec. hmotnost, protein, Nitrity, Leukocyty) Má široký diagnostická záběr - v praxi nejčastěji využíváme k vyhledávání cukrovky a onemocnění ledvin či infektů močových cest glykovaný hemoglobin glykosylovaný protein alfafetoprotein 12. Vyšetření na průkaz protilátek proti streptokokové nákaze se nazývá: LFR (LATEX) ASLO (antistreptolyzinový titr) CRP (C-reaktivní protein) 13. Odběr krve na hemokultivaci (hemokulturu) se provádí HbA1C - Glykovaný hemoglobín. Optimálne hodnoty . Prijateľná kompenzácia. Zlá kompenzácia. do 6,7 %. 6,7 - 7,5 %. nad 7,5 % . Hladiny glykémie, pri ktorých stúpa riziko kardiovaskulárnych a mikrovaskulárnych komplikácií.

Glykovaný hemoglobin A1c (Hb A1c).....49 GMT v séru (Gamaglutamyltransferáza v séru) Protein v séru (Celková bílkovina v séru).....69 PSA v séru (Prostatický specifický antigen v séru)CMIA. Glykovaný hemoglobin- HbA1C; GGT (GMT) - gamaglutamyltransferáza; H. HBeAg- antigen E hepatitidy B ; HBsAg - australský antigen; HCG- choriogonandotropin celkový; Homocystein; Hořčík (v séru, v moči) HE4 - lidský epididymální protein 4; CH. Chloridy (v séru) Chloridy (v moči) Cholesterol celkový; Cholesterol HDL; Cholesterol LDL. HbA1c - stanovuje glykovaný hemoglobin, významný ukazovatel dlouhodobé kompenzace cukrovky, taky významný k posouzení zda je nutné zahájit eventuálně změnit léčbu cukrovky. OK TEST - Vyšetření stolice na okultní (skryté) krvácení, od 55 let je možné vyšetření nahradit kolonoskopii (vyšetření střeva ohebnou kamerou

Druhy fyzické zátěže: aerobní cvičení s prvky strečingu, kalenetiky a relaxace, míčové hry, rychlá chůze. V odpoledních hodinách jsou pořádány delší pochody nebo vyjížďky na kole. Pacienti jsou rozděleni do 3 skupin podle fyzické zdatnosti Glykovaný hemoglobin 81449 204 225,00 Železo 81641 19 20,90 C-reaktivní protein 91153 148 163,00 . CEA 93221 180 200,00 CA15-3 93223 527 580,00 CA19-9 93223 527 580,00 Ferritin 93151 228 250,00 PSA 93225 255 281,00 HCG 93159 187 206,00 T4volný 93189 182 200,00.

Glykovaný hemoglobin - WikiSkript

Učební text Klinická biochemie je určen pro studenty oboru Diplomovaný zdravotní laborant na vyšších odborných zdravotnických školách, a to pro výuku teoretické části předmětu Klinická biochemie.V prvé části se zabývá obecnou problematikou klinicko-biochemického vyšetření, jako je postavení oboru klinická biochemie, jeho úkoly, preanalytické vlivy na. Bílkoviny (Proteiny) Proteiny jsou velmi důležité pro buněčnou stavbu těla a svaly. Jeden gram proteinu poskytuje 4,1 kcal. Proteiny nezvyšují hladinu cukru v krvi, ale většina z nich je nezdravá, protože mohou obsahovat skrytý tuk, napomáhá rozvoji dny a mohou zatěžovat ledviny proteinové matrix: enzymové metody stanovují pouze volnou glukózu, nikoli glukózu vázanou kovalentně na proteiny. Stabilita koncentrace v séru i plazmě, oddělených od elementů separačním gelem Sarstedt, je minimálně 24 hodin při 8 °C i při pokojové teplotě. Použití pro klinické účel

Fruktosamin je glykovaný plazmatický protein, jehož koncentrace v séru odpovídá množství glukózy v krvi za uplynulé 2-3 týdny. Proč test provádět? Měření koncentrace fruktosaminu je součástí rutinního vyšetření v rámci léčby diabetických pacientů. Z hladiny fruktosaminu lze usuzovat na stav regulace glykémie glykovanÝ hemoglobin Domácím měřením glykémie glukometrem zjistíme pouze momentální stav hladiny cukru v krvi. Tento aktuální stav můžeme ovlivnit krátkodobou dietou, nebo hladověním (např.přes noc apod.) nebo dodržováním přísné životosprávy několik dnů před odběrem krve Co ukazuje glykovaný hemoglobin? Hemoglobin je protein, který je součástí krve a jeho hlavní funkcí je transport kyslíku do lidského těla. Charakteristickým znakem tohoto proteinu je to, že může zachytit molekuly kyslíku a poté je přesměrovat tam, kde by měl. Na druhou stranu může protein také zachytit molekuly cukru Glykovaný hemoglobin, neboli také dlouhý cukr je látka, díky které jsme schopni měřit průměrnou hladinu cukru v krvi za delší časové období (4-6 týdnů). Na rozdíl od domácího měření, které sdělí pouze okamžitý stav, díky vyšetření glykovaného hemoglobinu HbA1c v naší ambulanci, jsme schopni zhodnotit. Glykovaný hemoglobin 280 Kč Železo 30 Kč-reaktivní protein 200 Kč CEA 250 Kč CA15-3 670 Kč CA19-9 670 Kč Ferritin 310 Kč PSA 350 Kč HCG 260 Kč Kortizol 260 Kč T4volný 250 Kč TSH 240 Kč AntiTG 540 Kč AntiTPO 560 Kč Klinická laboratoř Název zdravotního výkonu Cen

Analyzátor CRP - Analyzátor CRP, PCT, HbA1c, D-Dimer a

GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN Glykovaný hemoglobin, test na zhodnocení dlouhodobé kompenzace diabetu (cukrovky) 81449 246,0 FERRITIN Protein vytvářející zásobu železa 93151 274,8 VITAMIN B12 Vitamín B12, nutný pro krvetvorbu 93213 303,6 Kyselina listová,. - oGTT - provedení a hodnocení, základní biochemické vyšetření a jejich význam u DM (glykemie, glykosurie, C-peptid, protilátky, HbA1C, glykovaný protein, osmolalita, K, ketolátky v moči).- Hodnocení hyperlipidémií, výpočet atherogenního indexu.- Diagnostika ikteru KD - Glykovaný hemoglobin 220 - Hemoglobin A1c P: 12 % N: 13 % KM - Kardiální markery 218 - CK MB mass 27 % 441 - Myoglobin 22 % 442 - Troponin I do 9,999 ng/L: 2,7 ng/L od 10 ng/L: 27 % 443 - Troponin T 22 % 444 - Homocystein 26 % 447 - NT-proBNP 27 % 449 - BNP 30 % RFA - Rizikové faktory aterosklerózy 111 - Cholesterol 8 Vybavení. Ordinace disponuje moderním informačním systémem a přístrojovým vybavením: 2x EKG zapisovač. tlakový holter pro 24 hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku. ABI systém pro měření kotníkových tlaků a indexu kotník-paže. peak flow meter. pulsní oxymetr

HE4 - Human Epididymis Protein 4 HE 4 sérum IA R 10 Hemoglobin glykovaný GlyHb sérum, EDTA plná krev B SPEC 5 Hemochromatóza detekce mutací H63D a C282Y Haemochromatosis/ HCH EDTA plná krev LMD 21 dní C-reaktivní protein senzitivní (sérum) Cystatin C (sérum) Draselný iont (moč Rektörümüz Prof. Dr. Bahri ŞAHİN Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Sayın Suat Hayri AKA'yı ziyaret etti

Glykovaný albumin v krevním séru/plasmě

Diagnostika diabetes: glukóza, glykovaný hemoglobin,C-peptid, orální glukózový test Kardiomarkery: troponin I, CKMB mass, myoglobin, natriuretický peptid Vyšetření štítné žlázy: TSH, T4 , free T4, T3, protilátky anti-Tg a anti-TP GRB2 growth factor receptor‑bound protein 2 - adaptorový protein 2 pro receptor růstového faktoru H HAAF hypoglycemia‑associated autonomic failure - hypoglykémie spojená s autonomní dysfunkcí HbA 1c glykovaný hemoglobin A1c HD hemodialýza HDL high‑densy ipoprotein -it l lipoprotein o vysoké hustotě HDL‑C HDL cholestero

Quality Controls - Immunology and Protein Controls Lyphochek® Immunology Plus Control is a bilevel, lyophilized control with assayed values for serum proteins on the most popular methods. Other Immunology and Protein Products Liquichek Elevated CRP Control Liquichek Immunology Control Liquichek Rheumatoid Factor Control Liquichek Spinal Fluid. Hemoglobin je složitý protein. V lidském těle je zodpovědný za přenos kyslíku do tkání a orgánů. Někdy může být tato látka kombinována s glukózou. Tento proces se nazývá glykirovaniem. Výsledná směs - glykovaný hemoglobin (HbA1c) - je látka, která označuje, zda je tělo důležité změny se dějí, a pokud ano, jak. MUDr. Stanislav Štencel všeobecný praktický lékař. 747 45 Skřipov 64, tel. 553 781 102 747 41 Skřipov - H rabst ví 48, tel. 553 781 133 742 93 Slatina 2, tel. 556 427 00

PPT - KARDIOMARKERY ( Kardiální markery ) Ukazatelé

fikují proteiny a mění jejich fyzikální a chemické vlastnosti, jednak mají účinky zprostředkované přes receptory, z nichž nejznámější, ale ne jediný, je receptor RAGE (receptor pro konečné produkty pokročilé glykace). RAGE je re - AGEs a glykovaný hemoglobi Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 Tel.: +420 257 271 111 IČO: 00023884 05_SPC_OKBHI_018 Podrobný seznam vyšetření - biochemie Verze: 06, 10/2020 Stránka 6 z 41 20 - 25° Druh veličiny hmotnostní koncentrace Stabilita v plazmě při 4 - 8 ° 48 hodi Glykovaný hemoglobin Jedním z vhodných parametrů pro sledování pacientů s diabetes mellitus je glykovaný hemoglobin, který vzniká glykací bílkovinných řetězců hemoglobinu. Obecně se jedná o neenzymovou reakci mezi aldehydovou skupinou glukosy (ev. i jiného monosacharidu) a volné aminoskupiny bílkoviny

Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Mgr. E Àa Műllero Àá manažerka kvality LK 30. 1. 2020 Schválil Mgr. Hana Pláňko Àá Àedoucí LK 1 Oddělení zajišťuje veškerá laboratorní vyšetření nutná pro stanovení diagnózy a pro kontrolu léčby. Službu poskytuje oddělení lůžkovým stanicím i ambulantním pracovištím a také privátním ambulancím a dalším odborným lékařským a zdravotnickým pracovištím spádové oblasti Obsah poptávkového košíku. DO KOŠÍKU. Přihlási

CRP | Vratislav Prejzek s

Vyhledávání Lab Tests Onlin

Vybraná biochemická vyšetření u pacientů s diabetes

Proteiny - ciselniky

Kontakt – Analyzátor CRPŽiadanka o vyšetrenie – RIA Laboratórium KošiceAnalyzátor CRP – Analyzátor CRP, PCT, HbA1c, D-Dimer a