Home

Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Stiftelsen Norsk Folkemuseum - Stiftelsen Norsk Folkemuseu

Stiftelsen Norsk Folkemuseum består av seks museer: Bogstad Gård, Bygdø Kongsgård, Eidsvoll 1814, Ibsen museum og teater, Norsk Folkemuseum og Norsk Maritimt Museum. Virksomheten er organisert med felles fagavdelinger for konservering, dokumentasjon, kommunikasjon- og marked samt økonomi- og administrasjon The service for handling recruitments and simplifying the hiring process (the Service) is powered by Teamtailor on behalf of Stiftelsen Norsk Folkemuseum (Controller we us etc.). It is important that the persons using the Service (Users) feel safe with, and are informed about, how we handle User's personal data in the. Stiftelsen Norsk Folkemuseum består av Bogstad Gård, Bygdø Kongsgård, Eidsvoll 1814, Ibsenmuseet, Norsk Folkemuseum og Norsk Maritimt Museum. Visjon Stiftelsen Norsk Folkemuseum skal bygge, forvalte og formidle historisk kunnskap og skape opplevelser med relevans for menneskers liv i samtid og framtid

Stiftelsen Norsk Folkemuseum - Connec

Stiftelsen Norsk Folkemuseum. I tråd med statens initiativ om sammenslåing av museer i Norge har en gruppe museer og attraksjoner fusjonert i stiftelsen Norsk Folkemuseum. Stiftelsen omfatter Bogstad Gård, Gårdsdriften ved Bygdø Kongsgård, Eidsvoll 1814, Ibsenmuseet, Norsk Folkemuseum og Norsk Maritimt Museum Stiftelsen Norsk Folkemuseum eier også 17 % andel i MuseumsIT AS. Aksjene er bokført til anskaffelseskost. Likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom hele året. Midlene er plassert Personal- og administrasjonsavdelingen har ansvaret for stiftelsens lønnsarbeid Stiftelsen Norsk Folkemuseum er en norsk museumsstiftelse med hovedkontor på Bygdøy i Oslo. Stiftelsen er Norges største kulturhistoriske museum med en årlig omsetning ca. 300 millioner kroner, rundt 220 årsverk og årlig over 600 000 besøkende gjester.Stiftelsens museer forvalter, forsker på og formidler sentrale deler av norsk kulturarv fra reformasjonen til våre dager Norsk Folkemuseum var fra starten eid av en medlemsforening, men ble i 1990 organisert som en selveiende stiftelse med venneforening. Fra 2016 er Norsk Folkemuseum en avdeling i Stiftelsen Norsk Folkemuseum hvis øvrige avdelinger er Bygdø Kongsgård, Bogstad Gård, Eidsvoll 1814 og Norsk Maritimt Museum

Med lov - Norsk Folkemuseum

Stiftelsen Norsk Folkemuseum går nye tider i møte og får ny direktør fra 1. september 2020. Nina Refseth kommer fra jobben som administrerende direktør i Museene i Sør-Trøndelag (MiST). Stiftelsen.. Stiftelsen Norsk Folkemuseum søker ny direktør. Stiftelsens mangeårige direktør slutter neste år idet han går av for aldersgrensen. Vi søker nå en ny direktør - en leder som er visjonær, strategisk.. Forskningsplan for Stiftelsen Norsk Folkemuseum (SNF) 2018- 2020 1. Innledning Stiftelsen Norsk Folkemuseum omfatter Norsk Folkemuseum, Bogstad gård, Eidsvoll 1814, Bygdø Kongsgård, Ibsenmuseet og Norsk Maritimt Museum , og er i dag landets største kulturhistoriske muse um og arkeologiske forvaltningsmuse um for kulturminner under vann Gunnar Flikke er oppnevnt som styreleder for stiftelsen Norsk Folkemuseum for perioden 2017 - 2021. Gunnar Flikke er tidligere sjefsredaktør i Adresseavisen og tidligere styremedlem i NRK. Han har hatt flere verv i presseorganisasjoner, blant annet som sekretær for Norges Presseforbunds og Norsk Journalistlags medieutvalg

Video: Mål og organisasjon - Norsk Folkemuseu

Norsk etnologisk gransking ble lagt inn under Norsk Folkemuseum fra 2005. Som en følge av den nasjonale museumsreformen er stiftelsen Eidsvoll 1814 som forvalter Eidsvollsbygningen fra 1. juli 2009 slått sammen med Norsk Folkemuseum og utgjør en avdeling innenfor dette museet. Fra 2015 er Norsk Folkemuseum også konsolidert med Norsk. Fylke: Oslo Type: Museum Norsk Folkemuseum er Norges største kulturhistoriske museum, og det eneste som har landsdekkende samlinger fra tiden 1500 til i dag. Med store samlinger fra by- og bygdemiljø presenterer museet kulturforhold i et historisk perspektiv så vel som i dagens samfunn Stiftelsen Norsk Folkemuseum skal etablere et felles kundesenter for hele stiftelsen, og vi søker etter to kundemedarbeidere med ansvar for tjenesten. Arbeidssted er Norsk Folkemuseum, Bygdøy. Tiltredelse etter avtale Norsk Maritimt Museum ble stiftet under navnet Norsk Sjøfartsmuseum i 1914, fikk sitt nåværende navn i 2010 og er siden 2015 en avdeling av Stiftelsen Norsk Folkemuseum. Museet samler, forsker på og formidler kunnskap om maritime kulturminner og kystkultur. Gjennom utstillinger, arrangementer og andre aktiviteter er vi en arena for opplevelser

Stiftelsen Norsk Folkemuseum Ibsenmuseet Norsk Folkemuseum hadde 312 266 besøkende, en nedgang på 1 % fra rekordåret 2017. Museet hadde nedgang i besøket i juli, men et godt besøk resten av sommeren ga et sommerbesøk marginalt under fjoråret. Resten av året har museets arrangementer og skoletilbud vært godt besøkt Juridisk navn: NORSK FOLKEMUSEUM; Org nr: 970 010 815; Selskapsform: Stiftelse; Tidl. navn: NORSK FOLKEMUSEUM V/ERIK RUDENG; Daglig leder: Nina Refseth; NACE-bransje: 91.022 Drift av kulturhistoriske museer, 01.410 Melkeproduksjon på storfe, 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers; Telefon: 22 12 37 00; Faks: 22 12 37 77; Adresse.

Stiftelsen Norsk Folkemuseum er en gruppe museer og attraksjoner i . Osloområdet fordelt på seks arenaer: Bogstad gård ; Bygdøy Kongsgård ; Eidsvoll 1814 ; Ibsenmuseet ; Norsk Folkemuseum ; Norsk Maritimt museu Bygdø Kongsgård er Oslos største økologiske melkeprodusent med besøkstun, rideskole, økologisk matproduksjon og gartneri. Vi formidler både moderne og historisk landbruk Stiftelsen Norsk Folkemuseum (SNF) er et av Norges største konsoliderte museum med ansvar for store og varierte samlinger. SNFs forvaltningsansvar omfatter gjenstandssamlinger, foto, film/lyd, arkiv, bibliotek, antikvariske bygninger, driftsbygninger, anlegg og oppgavene som forvaltningsmuseum for skipsfunn og kulturminner under vann

Norsk Folkemuseum er et kulturhistorisk museum på Bygdøy i Oslo som viser hvordan folk har levd i Norge fra 1500-tallet og frem til i dag. Her presenteres dagliglivet i byene og på landet i et av Europas største friluftsmuseer. Museet har samlinger fra hele landet, i hovedsak fra tiden etter reformasjonen. Det meste av museumsområdet består av friluftsmuseet med tilflyttede bygninger fra. Norsk Folkemuseum er et museum i Oslo. Museet innehar store kulturhistoriske samlinger og friluftsmuseet på Bygdøy, Oslo, som er Norges nest største friluftsmuseum. Blant attraksjonene på museet er Gol stavkirke fra cirka 1200 og flere bygninger fra middelalderen, men tyngdepunktet ligger i 1700- og 1800-tallet. Hus fra bygdene er samlet distriktsvis, om enkelte tun, mens byhusene er. Stiftelsen Norsk Folkemuseum (org. nummer 970 010 815) er Norges største kulturhistoriske museum. Det ble etablert 19.desember 1894 og består i dag av Norsk Folkemuseum, Bygdøy, Ibsenmuseet, Bygdø Kongsgård, Bogstad Gård, Eidsvoll 1814 og Norsk Maritimt Museum. NF finansieres med 60% over statsbudsjettet Stiftelsen Norsk Folkemuseum. 21. mars 2020. Les mer. Ingrid Nordgård Anonymt svar, 1948. Hyttehistorier. Mye hygge på Hovinkoia. Videologg Ingrid Nordgård 02.11 2017 Født 1948 Intervjuer: Audun Kjus Intervjuet fant sted på minnekafé med Ringerike turistforening 00m00s Mye hygge på Hovinkoia. Koiesjef først Ørnulf Tallmo, men det var. Stiftelsen Norsk Folkemuseum består av totalt seks museer. Foruten Folkemuseet på Bygdøy, er Norsk Maritimt Museum, Bogstad Gård, Bygdø Kongsgård, Ibsenmuseet og Eidsvoll 1814, del av stiftelsen. Totalt hadde museet 220 årsverk i 2018 i følge museumsstatistikken. Nå permitteres altså 170, de fleste 50 prosent i følge museet

Stiftelsen Norsk Folkemuseum permitterer nå 170 ansatte helt eller delvis. - Koronaepidemien har ført til momentan stans av publikumsinntekter, sier direktør Olav Aaraas. For å sikre fortsatt drift.. Han og hans etterkommere, familien Wedel Jarlsberg, spilte på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet en viktig rolle i norsk historie. Godset ble privat eiendom i 1649 og tilhørte slekten frem til 1955. Anlegget drives i dag som museum. Museet på Bogstad Gård eies av en stiftelse og forvaltes av Stiftelsen Norsk Folkemuseum Stiftelsen omfatter Norsk Folkemuseum, Bygdø Kongsgård, Ibsen museum og teater, Bogstad Gård, Norsk Maritimt Museum og Eidsvoll 1814. Det er ledig stilling som HR-konsulent i Økonomi- og administrasjonsavdelingen ved stiftelsen Norsk Folkemuseum. Stiftelsen har til sammen ca 200 fast ansatte, i tillegg er det mange sesong- og helgeansatte Selskapslokaler på Bygdøynes. 1 / 1. Utsikt over fjorden, fra terrassen på Røylen. Vis detaljer. Seminar, selskap og markeringer året rundt. Hos oss kan du ha alle typer selskaper og eventer. Vi byr på Oslos beste fjordutsikt fra toppen av museet fra vårt flotteste lokale Røylen. Se under for våre ulike arrangementer Stiftelsen Norsk Folkemuseum består av seks unike museum og arenaer i Oslo og på Eidsvoll. Stiftelsen omfatter Norsk Folkemuseum, Bygdø Kongsgård, Ibsen museum og teater, Bogstad Gård, Norsk Maritimt Museum og Eidsvoll 1814. Det er ledig stilling som HR-konsulent..

Stiftelsen Miljømerking i Norge; Stiftelsen Narviksenteret; Stiftelsen neveragain.no; Stiftelsen Norsk Folkemuseum; Stiftelsen Norsk Luftambulanse; Stiftelsen norsk maritim kompetanse; Stiftelsen Norsk Mat; Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk; Stiftelsen psykiatrisk opplysning; Stiftelsen Rettferd for taperne; Stiftelsen Revita. Stiftelsen Norsk Folkemuseum. Handelshøyskolen BI. Rapporter denne profilen Artikler fra Marija HAR DU LYST TIL Å FORTELLE OM NORSK KULTURARV PÅ TEGNSPRÅK, SAMISK, POLSK ELLER URDU I SOMMER? Av Marija Yri. 8. april 2021. Aktivitet Vi i MeyerHaugen er opptatt av mangfold og det å se mennesker for hvem de er, uavhengig av legning, kjønn.

Jobbe i Stiftelsen Norsk Folkemuseum? Vil du være med å øke oppmerksomhet og interesse for stiftelsens mange museumstilbud? Vi har nå en stilling ledig som markedsrådgiver. Søknadsfrist 5. august... KUNNGJØRING: Stiftelsen Norsk Folkemuseum har ansatt Cathrine S. Øiom som ny kommunikasjons- og markedssjef. Øiom kommer fra stillingen som Leader New Business Innovation i Orkla, og har tidligere.. STIFTELSEN NORSK FOLKEMUSEUM OMFATTERBOGSTAD GÅRD, BYGDØ KONGSGÅRD, EIDSVOLL 1814, IBSENMUSEET, NORSK FOLKEMUSEUM OG NORSK MARITIMT MUSEUM | «Fiskeri-Norge» (= «Olje-Norge): Sesongfiske etter torsk og sild og 10.02.2020 Stiftelsen Norsk Folkemuseum består av seks unike museum og arenaer i Oslo og på Eidsvoll. Stiftelsen omfatter Norsk Folkemuseum, Bygdø Kongsgård, Ibsen museum og teater, Bogstad Gård, Norsk Maritimt Museum og Eidsvoll 1814. Kommunikasjons- og markedsavdelingen er en nyetablert avdeling med ansvar på tvers av de 6 museene. I avdelingen ligger ansvar for markeds- og kommunikasjonsstrategi. Stiftelsen Norsk Folkemuseum skal bygge, forvalte og formidle historisk kunnskap og skape opplevel-ser med relevans for menneskers liv i samtid og framtid. Kjære venner - hilsen fra venneforeningens leder 25. mars 2021 er det 50 år siden Norsk Folkemuseums Venner formelt ble stiftet. Denne utgaven av Museumsbulletinen e

Stiftelsen Norsk Folkemuseum - Norsk Maritimt Museu

  1. Olemic Thommessen blir ny styreleder for Norsk Folkemuseum. Av NTB 23. juni 2021, 08:02. Tidligere stortingspresident Olemic Thommessen er valgt til ny styreleder for stiftelsen Norsk Folkemuseum. Endringen trer i kraft fra 1. juli. - Olemic Thommessen har lang erfaring fra både politikken og kulturlivet
  2. Norsk Farmasihistorisk Museum ble stiftet i 1963, men bygger på en farmasihistorisk samling fra 1887. Museet er tilknyttet Norsk Folkemuseum og holder til i Generalitetsgården fra 1714 i Norsk Folkemuseums Gamleby. Samlingen består av gjenstander, fotografier, arkivalia og bøker knyttet til norsk farmasøytisk virksomhet gjennom 400 år og åpner for ulike problemstillinger innen flere.
  3. istrasjonsarkiv og kulturhistorisk arki
  4. Stiftelsen Norsk Folkemuseum Stiftelsen Norsk Folkemuseum er en norsk museumsstiftelse med hovedkontor på Bygdøy i Oslo. Stiftelsen er Norges største kulturhistoriske museum med en årlig omsetning ca. 300 millioner kroner, rundt 220 årsverk og årlig over 600 000 besøkende gj.
  5. Stiftelsen Norsk Folkemuseum Permitterer 170 Ansatte. Bygningene i friluftsmuseet på norsk folkemuseum. hovestua i kong oscar iis samling, det første huset i verdens første friluftsmuseum. til norsk folkemuseum i 1907. foto: axel lindahl (1880 åra). norsk folkemuseum er et av de største friluftsmuseene i skandinavia. nedenfor er ei liste.
  6. for brukerprofil, stiftelsen Norsk Folkemuseum er behandlingsansvarlig for de opplysninger som deles med disse via løsningen). Kulturhistorisk forskning/dokumentas jon. Mulighet til å kontakte deg. Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, biografiske beretninger, bilder, biografiske opplysninger, lyd, film, opplysninger om materiale
  7. Tidligere stortingspresident Olemic Thommessen er valgt til ny styreleder for stiftelsen Norsk Folkemuseum. Endringen trer i kraft fra 1. juli

Norsk Folkemuseum er Norges største kulturhistoriske museum, og det eneste som har landsdekkende samlinger fra tiden 1500 til i dag. Med store samlinger fra by- og bygdemiljø presenterer museet kulturforhold i et historisk perspektiv så vel som i dagens samfunn. Norsk Folkemuseum ble grunnlagt i 1894 Norsk Folkemuseum is a company based out of Norway. LinkedIn. Norsk Folkemuseum in Worldwide Expand search. Jobs Kommunikasjons- og markedssjef hos Stiftelsen Norsk Folkemuseum Jon Ilseng. Fra Eidsvoll 1814 / Stiftelsen Norsk folkemuseum «MUSEENE OG FELLESSKAPETS GRENSER». DELRAPPORT TIL KULTURRÅDET 1. JUNI 2019 Prosjektets tittel: «Museene og fellesskapets grenser» Museumsprogram: «Samfunnsrolle, makt og ansvar» Deltagende institusjoner: Eidsvoll 1814/Stiftelsen Norsk folkemuseum, Falstadsenteret Stiftelsen Norsk Folkemuseum omfatter Bogstad Gård, Gårdsdriften ved Bygdø Kongsgård, Eidsvoll 1814, Ibsenmuseet, Norsk Folkemuseum og Norsk Maritimt Museum. Norsk etnologisk gransking og Norsk Farmasihistorisk Museum er også en del av virksomheten. Stiftelsen har en årlig omsetning på 275 millioner kroner og har rundt 200 ansatte

Stiftelsen Norsk Folkemuseum - Ibsenmusee

Plakat. Eventyr med teaterdukker på Norsk Folkemuseum i samarbeud med stiftelsen Norsk museum for Teaterdukker i 1995. General subject term Objekt: gjenstandsfotografi Specific subject terms Plakater Norsk Folkemuseum Teatre Dukker Utstillinger; Type Photograph Created with Sketch. Add a comment or suggest edit Eidsvoll 1814 er en del av Stiftelsen Norsk Folkemuseum og har en samling som inneholder gjenstander knyttet til riksforsamlingen, eidsvollsmennene og grunnlovsjubileer. Samlingen består også av gjen

Stiftelsen Norsk Folkemuseum - Universitetet i Osl

DigitaltMuseum found 1 hit

Stiftelsen Norsk Folkemuseu

Nytt styre for stiftelsen Norsk Folkemuseum fra 1

Hjem i Friluftsmuseet - Norsk FolkemuseumCollett - Norsk Folkemuseum