Home

Dekret 16/1945

16/1945 Sb. - psp.c

Sbírka zákonů - úplná znění zákonů, změny zákonů, vyhlášky, nařízení vlády. Zákony jsou přehledně provázány s judikáty, komentáři, vzory smluv. Legislativa a její změny on-line 3 Po osvobození republiky byl nahrazen stejně nazvaným a obsahově v podstatě stejným dekretem prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. ze dne 19. června 1945. Viz dokument č. 13. Londýnský dekret z I. dubna 1945 měl mít podle původního vládního úmyslu celostátní platnost, která však v důsledku událostí na osvobozovaném. Dekret č. 16/1945 Sb. o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, nazývaný také jako velký retribuční dekret, byl vydán 19. června 1945. Tímto dekretem byly retroaktivně (se zpětnou účinností) přísné tresty za skutky spáchané v období války Dekret č.6/1945 (později nahrazen č.16/1945) o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech Stanovoval přísnější trestní sazby pro v dekretu uvedené trestné činy a zřizoval pro jejich rozhodování mimořádné lidové soud 21. června 1945: 12/1945 Sb. platný: Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech: 19. června 1945: 16/1945 Sb. pozbyl účinnosti 31. prosince 1948: Dekret presidenta republiky o Národním soudu: 19. června 1945: 17/1945 Sb

Velký retribuční dekret (č. 16/1945 Sb) na potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů dekret č. 17/1945 Sb. pro české prominentní kolaboranty zřizoval Národní soud malý retribuční dekret (č. 138/1945 Sb.), který umožňoval místním správním orgánům trestat občany za některá provinění proti. Roku 1945 byly díky tomu vydány a následně realizovány tři dekrety presidenta republiky, označované také jako retribuční: Dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech (tzv. velký retribuční dekret (3) Tento dekret se nevztahuje na Němce a Maďary, kteří se v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18 dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech) přihlásili v úředním hlášení za Čechy nebo Slováky 2013 sp. zn. Pl. ÚS 10/13-4 (N 96/69 SbNU 465; č. 177/2013 Sb.), v němž Ústavní soud výslovně uvedl: Ke konfiskaci podle dekretu č. 12/1945 Sb. došlo ‚s okamžitou platností a bez náhrady' (§ 1 odst. 1), takže právním důvodem konfiskace je samotný dekret, nikoliv až následná správní rozhodnutí [nález sp. zn. I. ÚS. § 2. Dopustili-li se činů trestných podle dekretu prezidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech (v dalším retribuční dekret), státní prezident tzv. protektorátu, členové tzv. protektorátních vlád, členové ústředního vedení Vlajky, členové Kuratoria pro.

Dekret č. 16/1945 Sb. - Iuridictu

Pro dekret č. 16/1945 Sb. platí, ľe právním titulem byly jednotlivé rozsudky na jeho základě vynesené, nikoli tento dekret samotný. Tyto rozsudky by platily dál, a pokud trest nebyl dosud vykonán či dokonán (to ale lze jen těľko předpokládat), řídil by se jeho výkon současnými předpisy trestního práva, zejména. Dekret prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech je také známý jako Velký retribuční dekret vedle něhož existoval Malý retribuční dekret č. 138/1945 Sb. přijatý 27. října 1945 Z oblasti trestně právní nutno uvést dekret prezidenta republiky č. 16 ze dne 19. června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech (č. 16/1945 Sb.). Tento dekret stanovil skutkové podstaty zločinů proti státu, zločinů proti osobám, zločinů proti majetku.

 1. Dekret o přechodných opatřeních v oboru daně z obratu Pozn.: ust. § 3 nabývá účinnosti až dnem 1.7.1945, ust. § 6 dnem 26.10.1945; 99/1945 Sb. Dekret o úpravě přímých daní za kalendářní roky 1942 až 1944 a o úpravě poplatků a daní obchodovýc
 2. Aktuálne a úplné (konsolidované) znenie zákona Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. 16/1945, účinný od 02.04.1948 do 31.12.194
 3. 108/1945 Sb. Dekret presidenta republiky ze dne 25. října 1945 o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy . Změna: 84/1949 Sb. Změna: 116/1949 Sb. Změna: 18/1950 Sb., 19/1950 Sb. Změna: 88/1950 Sb.Změna: 182/1950 Sb. K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji: Část I
 4. isterium der Tschechischen Republik (engl.); The effect of the Benes Decrees on the Czech Republics Accession of the Czech Republic to the European Union, im Max Planck Yearbook of United Nations Law (PDF

103/1945 Sb. Dekret . presidenta republiky ze dne 24. října 1945 o znárodnění soukromých pojišťoven. K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji: ODDÍL I . Úvodní ustanovení § 1 . Dnem vyhlášení tohoto dekretu se znárodňuje zestátněním smluvní (soukromé) pojišťovnictv Dekret Bieruta - zwyczajowa nazwa dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy wydanego w dniu 26 października 1945 roku przez Krajową Radę Narodową (KRN), której prezydentem był Bolesław Bierut Dziennik Ustaw - rok 1945 nr 053 poz. 302. Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym Účinnost od: 16. července 1945 Zrušeno : 10.05.1948 Dekret presidenta republiky o zrušení zák. č. 165/1934 Sb. o překládání soudců do výslužby podle věku 25/1945 Sb Tento dekret se nevztahuje na zemědělský majetek, pokud je konfiskován podle dekretu presidenta republiky ze dne 21. června 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, a podle obdobných předpisů, platných na Slovensku

Všetky konsolidované znenia ZBIERKY ZÁKONOV SR od roku 1945, podzákonné predpisy,dôvodové správy k zákonom, vestníky a predpisy EU. Smernice,nariadenia,vyhlášky,zákony,rozsudky - všetko na jednom mieste.!! UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra obecné antropologie Mgr. Iva Pechová Nmci před Mimořádným lidovým soudem v Brn Velký retribuční dekret - 16/1945 Sb. o potrestání nac. zrádců, zločinců, pomahačů a o mimořádných soudech. Malý retribuční dekret - 17/1945 Sb. Dekret o konfiskaci zemědělského majetku - 12/1945. Dekret o konfiskaci nepřátelského majetku - 108/1945 (část reparací) Dekret o úpravě čsl. občanství osob jiné.

16/1945 Sb. - Dekret presidenta republiky o Esipa.c

 1. (5) Dekret č. 17/1945 o Národním soudu byl prezidentem podepsán současně s dekretem č. 16/1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, známým též jako velký retribuční dekret
 2. Dekret prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. z 19. června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech (tzv. velký retribuční dekret) omezil trestnost členství v SdP jen na její funkcionáře, a to ještě jen v době zvýšeného ohrožení republiky (samotný.
 3. Dekrety prezidenta republiky jsou normy, které byly vydány v Londýně v době, kdy bylo Československo okupováno nacistickým Německem, a na území Československa bezprostředně po okupaci, než se mohlo řádně sejít Prozatímní národní shromáždění a byl obnoven parlamentní pořádek (celkem 141 dekretů v době od 21. července 1940 do 28. října 1945)
 4. Dziennik Ustaw - rok 1945, nr 53, poz. 300. Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa. Publikowane akty nie są źródłem prawa.
 5. Píše se konec roku 1945 a prezident Beneš právě podepisuje dekrety č. 100-104. Jimi se znárodňují všechny významné instituce jako doly, banky a pojišťovny. Už za pár dní nato podepíše Beneš poslední, 143. dekret. Vznikne totiž prozatímní Národní shromáždění, které už bude další zákony přijímat samo
 6. Před 75 lety, 19. června 1945, byl vydáním tzv. velkého retribučního dekretu zahájen proces, jehož cílem mělo být potrestání osob, které se za okupace provin..
 7. Benešovy dekrety, či též dekrety prezidenta republiky, je označení dekretů vydaných v exilu prezidentem Československé republiky Edvardem Benešem během druhé světové války a krátce po jejím skončení na osvobozeném území Československa po dobu, kdy nebylo možné vykonávat zákonodárnou moc skrze Národní shromáždění

16.07.1945: 27/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o jednotném řízení vnitřního osídlení. 19.07.1945: 28/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci. 26.07.1945: 30/1945 Zb č. 16/1945 Sb., 17/1945 Sb. a 138/1945 Sb. 13 SOA Zámrsk, Sbírka zákonů a nařízení státu československého 1945, dekret presidenta republiky č.16/1945 Sb. o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech 16/1945 Dekret predsjednika o kažnjavanju nacističkih zločinaca, izdajica i njihovih pomagača te izvanrednim narodnim sudovima: 28/1945 Dekret predsjednika o smještaju čeških, slovačkih i ostalih slavenskih farmera na poljoprivrednom zemljištu Nijemaca, Mađara i ostalih državnih neprijatelja: 71/194

16/1945 Decree of the President concerning the punishment of Nazi criminals, traitors and their helpers and concerning extraordinary peoples' courts Dekret prezidenta o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech: Retributio Dekret presidenta republiky č. 138/1945 Sb.97 byl vydán 27. října 1945 bývá někdy označován jako malý retribuční dekret. Jeho úkolem se stalo trestání některých provinění proti národní cti.. Vztahoval se přitom jen na české země a stanovil trest do jednoho roku vězení nebo pokutu do výše jednoho milionu korun. Dekret presidenta republiky č. 16/1945 Sb, tzv. velký dekret a Dekret č. 138/1945 Sb., tzv. malý dekret) a dalším norem jim podobných, případně nebyl-li podle těchto norem souzen, odsouzen neb i jen vyšetřován 137/1945 Sb.: 26. 12. 1945 - 31. 7. 1950 Novelizace ústavního zákona č.293/1920 Sb. pouze na dobu platnosti dekretu presidenta republiky 16/1945 Sb. 137 Ústavní dekret presidenta republiky. ze dne 27. října 1945. o zjištění osob, které byly považovány.

16/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o potrestání ..

Jednotlivci k němu nejprve obdrželi průkaz (legitimaci) Ministerstva národní obrany v Londýně, vojenské jednotky dekret kancelářského formátu s černě předtištěným textem nesoucím nad hlavičkou Republika československá malý státní znak. 16 Po ukončení války, zřejmě od června roku 1945, byly dodatečně. Dekret č. 138/1945 Sb. o trestání některých provinění proti národní cti. (vydaný 27. října 1945) Je zvaný též malý retribuční dekret nebo malý dekret, je jedním z tzv. retribučních dekretů, které byly vydány v roce 1945 za účelem přísnějšího potrestání zločinů okupantů, kolaborant - Dekret číslo 5 - vypořádání se s kolaboranty o neplatnost některých majetkoprávních jednání z doby nesvobody (majetek Němců, Maďarů, kolaborantů a zrádců), v době od 15.května 1939 do roku 194

Dekréty prezidenta republiky (čes. dekrety presidenta republiky) a ústavné dekréty prezidenta republiky (čes. ústavní dekrety presidenta republiky) boli právne predpisy s mocou zákona (resp. pri ústavných dekrétoch s mocou ústavného zákona) vydávané prezidentom Československej republiky (ČSR) počas existencie Dočasného štátneho zriadenia, t. j. od vydania ústavného. krajských soudů v letech 1945 až 1947. Desítky hodin jsme věnovali konzultacím s odborníky, pamětníky, bývalými politickými vězni, tříbili jsme různé názory, hlediska a pohledy, neboť až při této práci na seznamu mrtvýc

Moderní-Dějiny.cz Dekret o potrestání nacistických ..

 1. Dekret Nr. 16 vom 19. Juni 1945 Dekret des Präsidenten über die Bestrafung der nationalsozialistischen Verbrecher, Verräter und ihrer Helfer und über die außerordentlichen Volksgerichte Dekret Nr. 28 vom 28. Juli 194
 2. Dekret: Tytuł: Zm.: dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym. Data aktu: 14/05/1946: Data ogłoszenia: 06/06/1946: Data wejścia w życie: 06/06/194
 3. Nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudec
 4. VYZNAMENÁNÍ MEDAILE DEKRET +Etue Řád práce Ag -stříbro/ uniforma/ TOP . Aukce . 5 568 Kč . s dopravou 5 687 Kč . local_offer . Medaile,vyznamenání ZA PRACOVNÍ VĚRNOST Ag + dekret !!!!! 1945 - 1985 + etue + dekrét . Kup teď . 269 Kč . s dopravou 389 Kč . local_offer . Soubor medailí s dekrety . Kup teď . 350 Kč . s.
 5. 1945-1948 a jeho zasazením do kontextu poválečné retribuce. Práce je tematicky rozdělena do dvou hlavních částí, znichž první část pojednává o procesu vzniku retribučních dekretů. V rámci toho je blíže specifikován dekret č. 16/1945 Sb., na jeho
 6. Toto je seznam dekretů prezidenta republiky z let 1940-1945. Prezidentem Benešem byly podepisovány do února 1945 za prozatímního státního zřízení v Londýně, poté dva v Košicích a zbylé už v Praze, v osvobozeném Československu.[1] Ústavním zákonem Prozatímního Národního shromáždění z roku 1946 byly všechny prohlášeny za zákon, resp. ústavní dekrety za.

§ 1 (1) Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18 dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech) nepřístojným chováním, urážejícím národní cítění českého nebo slovenského lidu, vzbudil veřejné pohoršení, bude potrestán - nejde-li o. 100/1945 Sb. DEKRET presidenta republiky ze dne 24. října 1945 o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků Změna: 114/1948 Sb. Změna: 106/1950 Sb. Změna: 86/1950 Sb. Změna: 105/1990 Sb. K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji: ODDÍL I Rozsah znárodnění § 1 (1) Dnem vyhlášení tohoto dekretu se znárodňují zestátněním: 1 československØho stÆtního občanství dnem, kdy tento dekret nabývÆ œčinnosti. (3) Tento dekret se nevztahuje na Němce a Maďary, kteří se v době zvýıenØho ohrožení republiky (§ 18 dekretu prezidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestÆní nacistických zločinců (3) Tento dekret se nevztahuje na Němce a Maďary, kteří se v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18 dekretu prezidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech) přihlásili v úředním hlášení za Čechy nebo Slováky

Benešovy dekrety - informace a mapa sudet Rexter

25. Obnovení právního pořádku 1944-1945 - Ius Wik

zemích 1945-1948 a Němečtí váleční zajatci v českých zemích 1945-1950.5 Specifickou problematikou se Tomáš Staněk zabýval na stránkách knihy Poválečné excesy v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování,6 ze které bude autorka rovněž čerpat. K dalšímu titulu, který je specificky zaměřený n 50/1945 Sb. DEKRET presidenta republiky ze dne 11. srpna 1945 o opat řeních v oblasti filmu Aby byly odborn ě zajišt ěny a zachovány všechny prost ředky a za řízení pro výrobu, rozši řování a ve řejné promítání sv ětelných kinematografických film ů a aby jich mohlo býti pln ě využito k prosp ěchu lidu a státu

Seznam dekretů prezidenta republiky - Wikipedi

 1. Mai 1945 vornimmt, oder deren Anwendung und Verwendung durch Dritte vornehmen läßt. Bereits der Versuch der Anwendung oder Verwendung ist strafbewehrt. § 3 Hiermit wird bestimmt, daß jede Person, welche die unter Dekret 19, Gesetz Nr. 15, § 1 und § 2 verbotenen Gesetze, Verordnungen oder vergleichbare Erlasse, in dem Gebiet mit den.
 2. Dekret Bieruta z 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy. W dniu 26 października 1945 r. wydano dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy. Dekret ten wydała Krajowa Rada Narodowa, której prezydentem był Bolesław Bierut. Stąd potocznie dekret nazywany jest dekretem Bieruta
 3. Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, adalah dekret (secara legal Keputusan Presiden) yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 dan penggantian undang-undang dasar dari UUD.
 4. Dekret: Tytuł: Zm.: dekret z dnia 26 października 1945 r. o ustanowieniu Medalu Zwycięstwa i Wolności 1945 r.. Data aktu: 19/08/1946: Data ogłoszenia: 27/09/1946: Data wejścia w życie: 27/09/1946, 09/05/194
 5. Ve sttedu, dne 16. kvetna 1945. na nucene prate do Nemecka. Spra yedlivY trest stihne tee zradce z fad bankovnich, pramyslovYch a zamedelskYch magnatd, kteti za okupace pomahali Nemcdm

Das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (Deutsche: Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes) und seine Varianten waren die höchsten Auszeichnungen im Militär von Nazi Deutschland währen Das Bistum Würzburg umfasst die katholische Kirche im Raum Unterfranken. Die Homepage der Diözese Würzburg informiert über das Glaubensleben und die Vielfalt kirchlicher Angebote und caritativer Dienstleistungen in der Regio 16/1945 Sb. Dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech stále platí skype - Věra Tampírová - 12:30 - 14:00 . Author: Věra Tampírov Vydán dekret prezidenta republiky o potrestání nacistických zločinců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech č. 16/1945 Sb. (tzv. velký retribuční dekret); současně s ním byl vydán dekret o Národním soudu (č. 17/1945 Sb.) s platností pro české země

26. Potrestání válečných zločinců a domácí kolaborace 1945 ..

Provedení trestu smrti upravoval dekret prezidenta republiky ze dne 19. června 1945 (č. 16/1945 Sb.) O potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech (tzv. velký retribuční dekret) a následně zákon č. 22/1946 Sb. z 24. ledna 1946, který v § 31 v odstavcích 2 a 3 uváděl 3) se tento dekret nevztahuje na Němce a Maďary, kteří se v době zvýšeného ohrožení republiky (podle § 18 dekretu prezidenta republiky ze dne 19. června 1945 č. 16/1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech se touto dobou rozumí doba od 21. května 1938 do dne. Píše se konec roku 1945 a prezident Beneš právě podepisuje dekrety č. 100-104. Jimi se znárodňují všechny významné instituce jako doly, banky a pojišťovny. Už za pár dní nato podepíše Beneš poslední, 143. dekret. Vznikne totiž prozatímní Národní shromáždění, které už bude další zákony přijímat samo Dekret ze srpna 1945 pak zbavil Němce a Maďary československého občanství! Politické a hospodářské změny do května 1946 (do voleb) Nejdůležitější dekrety prezidenta republiky. Dekrety omezující práva Němců a Maďarů (viz výše) - květen a srpen 1945. Znárodňovací dekrety - 24. říjen 1945 (viz níže neboli tzv. velký retribuní dekret, dekret . 17/1945 Sb. o zřízení tzv. Národního soudu a dekret þ. 138/1945 Sb. o trestání některých provinění proti národní cti, neboli tzv

Retributivní justice - Wikipedi

Dekret č. 33/1945 Sb. o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské. (online). Vyhláška, 16.5.1946, in: Státní okresní archív Děčín (SOA Děčín), Okresní národní výbor Rumburk, 1945 - 1960, Vyhlášky týkající se bezpečnosti,. Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o zmianie przepisów dotyczących szkół akademickich i stosunku służbowego profesorów i pomocniczych sił naukowych tych szkół. Dziennik Ustaw rok 1945 nr 56 poz. 313 Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych oraz nawiązek.. Jednalo se především o dekret prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech ze dne 19. června 1945, tzv. velký retribuční dekret.3 Měl postihovat zásadní zločiny a přečiny nejen Němců, ale i českých kolaborantů, zrádců a. Národní správci - dekret 5/1945 §16 1. října 1945 - první revize národních správců počátek roku 1946 - vydávání dekretů o vlastnictví zemědělského majetk v roce 1944, píše, že vůdcův dekret ze 16. března 1939 není dohodou mezi dvěma zeměmi, ale zákonem vy-hlášeným Říší, jímž tato přiznala Čechám a Moravě zvláštní právní postavení. Je přirozené, že toto právní postavení může být také Říší změněno. Předlohou pr

Video: 33/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě ..

ÚS: Konfiskace majetku na základě dekretu č

Benešovy (anti)německé dekrety a související předpisy. DEKRET presidenta republiky č. 5/1945 Sb. ze dne 19. května 1945 o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů dekret č. 5/1945 Sb.), nebo podle zákona č. 128/1946 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících (dále jen zákon č. 128/1946 Sb.), avšak majetek jí vrácen nebyl. 7 Shtunë 16 Qershor 1945, f.7. 2 nene Dekret, datë 30.11.1945. Afati për përfundimin e çështjeve të vjetra civile të varura përpara ish gjykatave me anë arbitrazhi të detyruar zgjatet deri në 6 Mars '946.- Gazeta Zyrtare Nr.81, E Mërkurë 19 Dhjetor 1945, f.6. Dekret, datë 21.02.1946. Afati për përfundimin e çështjev Dekret presidenta republiky 124/1945 Sb. o některých opatřeních ve věcech knihovních platný od 8.4.1946 do 1.1.1951 v znení 60/1946 Sb. DEKRET presidenta republiky ze dne 27. října 1945 o některých opatřeních ve věcech knihovních K návrhu vlády ustanovuji: Čl.I Očištění veřejných knih od některých knihovních zápisů z doby nesvobody § 1 (1) V knihovních.

Dekret č. 17/1945 Sb. - Iuridictu

Dekret presidenta republiky ze dne 19. 5 1945 - zákon 5/1945 Sb. Dekret presidenta republiky ze dne 21. 6 1945 - zákon 12/1945 Sb. Dekret presidenta republiky ze dne 19. 6. 1945 - zákon 16/1945 Sb. Dekret presidenta republiky ze dne 17. 7. 1945 - zákon 27/1945 Sb. Dekret presidenta republiky ze dne 20. 7. 1945 - zákon 28/1945 Sb ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra právních dějin DIPLOMOVÁ PRÁCE Znárodnění a konfiskace v letech 1945-1948 - činnost Mimořádného lidového soudu v Chebu Zpracoval: Vojtěch Holeþko Studijní program: M6805 Právo a právní věd

soudy. Vznikly na základě dekretu prezidenta publiky č. 16 vydaného 19. června 1945. V platnost vešel jako Dekret prezidenta republiky č. 16 ze dne 19. Června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. Kolaboranti, vůdci fašistických a nacistických organizací 71/1945 Sb. Dekret presidenta republiky ze dne 19. září 1945 o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství K návrhu vlády ustanovuji: § 1 (1) K odstranění a k odčinění škod způsobených válkou a leteckým bombardováním, jakož i k obnovení hospodářského života rozrušeného válkou se zavádí pracovní povinnost osob, které podle. 19.6.1945 - Prezident Edvard Beneš vydal další z důležitých dekretů - dekret č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech - tzv. velký retribuční dekret, jenž v hlavě 1 definoval skutkovou podstatu zločinů proti státu, proti osobám i proti majetku. Tento dekret se nevztahuje na Němce a Maďary, kteří se v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18 dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech) přihlásili v úředním hlášení za Čechy nebo Slováky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, ve znění pozdějších předpisů (dále jen dekret č. 33/1945 Sb.). Zmíněné správní rozhodnutí stojí na závěru, že nebylo prokázáno, že by se H. Salm činně zúčastni

16. Juli 1945 - Erste Atombombe wird gezündet. Wegen eines Gewitters muss der Test um zwei Stunden verschoben werden: Am 16. Juli 1945 wartet in der Wüste von New Mexico auf einem 30 Meter hohen. Dieses Dekret Nr. 34 und somit das Gesetz Nr. 30, wird heute am 25. März 2021, 18.00 Uhr MEZ, durch die Vollversammlung der verfassunggebenden und gesetzgebenden Versammlung vom 01. November 2014, für den föderalen Bundesstaat Deutschland, mit der Rechtswirksamstellung vom 11. Oktober 2015, sowie mit und durch ihren Rechtsstand des. A A 108/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, ve znění účinném k 1.7.1951 A A Text Podřazené předpisy Časové verze Související Info o. Československému měnovému úřadu, který vznikl při exilovém ministerstvu financí v Londýně již v roce 1944 (dekret presidenta rep. č. 16/1944 Úř. věst. čsl.). Ve své podstatě úřad působil jen do května 1945, i když jeho skutečně již jen formální činnost skončila v říjnu 1945

Vojenský poradce Sun Tzu ve staré Číně před více než 2 500 lety řekl, že skutečným cílem války je mír. Než je však nastolený, umírají ve válce desítky tisíc lidí. A dokonce i v době, kdy je mír už oficiálně podepsaný. O tom své věděli v květnu roku 1945 ve východočeském Lanškrouně, kde proběhl tzv. partyzánský soud s Němci. Že se s nimi nejednalo v. ní Slovenské národní rady z 5. června 1945, které ovšem vycházelo z dekretu prezidenta z 19. květ-na 1945.4 Konfi skace nepřátelského majetku se týkal také dekret prezidenta republiky číslo108 z 25. října 1945, který byl po právní a formulační stránce propracovanější než dekret číslo 5 z 19. května * PhDr Dekret des Präsidenten der Republik vom 25. Oktober 1945 über die Konfiskation des feindlichen Vermögens und die Fonds der nationalen Erneuerung Slg. Nr. 108/1945. Juni 1945, Slg. Nr. 16, über die Bestrafung der nazistischen Verbrecher,. Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské. 194