Home

Překlad právních textů

Obraťte se na nás. Právní překlady děláme již déle než 25 let. Překlady právních textů, které nejčastěji zajišťujeme, se týkají oblasti práva obchodního, občanského a pracovního. Dodáváme také překlady legislativy včetně zákonů, mimo jiné např. Evroému soudnímu dvoru Překlady jiných typů textů nezajišťujeme. Úzce spolupracujeme výhradně s překladateli, kteří jsou odborníky na překlad právní tématiky. Hodnotný překlad právních textů vyžaduje, kromě vynikající znalosti zdrojového a cílového jazyka, něco navíc - dobrou orientaci v základní právní terminologii a právních institutech obou kultur Provádíme kvalitní překlady právních a odborných dokumentů, smluv a firemních textů, předpisů, prezentací, manuálů. Webové lokalizace a právní copywritin Existuje nepřeberné množství různých typů právních textů. Překládat se dají jak velmi stručné dokumenty, tak složité smlouvy. Vždy vám zajistíme odborného překladatele, který si s citlivým právním obsahem dokáže dobře poradit a bezchybně ho převede do požadovaného jazyka. Dokážeme vám pomoct s překlady do většiny světových jazyků pro jakoukoli. Zajistíme pro vás rychlý a profesionální překlad jakýchkoliv úředních nebo právních dokumentů. Překlady nabízíme prostřednictvím našeho týmu 90 špičkových překladatelů, kteří váš text mohou přeložit do jednoho ze 32 námi nabízených jazyků

Právní překlady Presto

Právní překlady, překlady právních textů Juristran

Překlady odborných textů a právních smluv, překlady

Překladatelé právních textů, kteří pro nás pracují, jsou prověřeni mnoha referencemi našich klientů. Často při překladu právních textů využíváme soudní překladatele, i když nejde o soudně ověřený překlad, aby byla zachována maximální přesnost přeloženého textu vzhledem k originálu, což je u právních překladů to nejdůležitější Při překladech textů neúčtujeme příplatky za: Tisk a finální zpracování dokumentu; Odborné překlad Překlady právních textů vyžadují vysokou odbornost a zkušenosti překladatelů, aby byl dodržen přesný smysl textu - ten je v tomto případě ještě důležitější než u standardních překladů Právní překlady. Překlady právních textů patří k těm nejžádanějším a nejnáročnějším typům překladů. Velký důraz je kladen na přesnost a terminologickou správnost. Jedná se především o překlady smluv, zákonů, směrnic, rozsudků nebo o překlady úředního charakteru. Může se jednat například o: překlady smlu

Překlad 25 NS rozsudku z německého do českého jazyka. Klient, mezinárodní advokátní kancelář, si zvolil překlad právníkem. Šlo o velmi závažný obchod a s překladem dále pracoval tým právníků. Přesnost právních formulací jim ušetřila mnoho času Kniha je nabitá příklady z praxe a obsahuje bezmála padesát praktických tipů k psaní právních textů - od podání přes analýzy až po smlouvy. Její výklad je přímočarý, jasný a věcný Překladatelská agentura AC PŘEKLADY. Nabízíme Vám kvalitní a spolehlivé překladatelské služby - levné překlady a korektury textů již od roku 2005. Kromě obecných překladů jsou specializací naší překladatelské agentury odborné překlady právních, ekonomických a technických textů, manuálů, příruček, návodů k obsluze, překlady bezpečnostních listů. Právní překlady, s.r.o. (Praha 1 - Nové Město) Nabízíme odborné překlady právních, obchodních, stavebních a jiných textů Překlady orální tradice jsou velice pestré, což vyplývá p ředevším z toho, že p řekladatel neznaje písma nem ěl možnost si svou verzi p říb ěhu nikde ov ěřit. Podv ědom ě vnímal ur čitou strukturu a posloupnost prvk ů, detaily ale vynechával nebo p řidával. P řeklad byl tedy na stejné úrovni jako originál

Překlady právních textů - GOR

Překlady právních a úředních textů online / Express

Příprava a kontrola kupních smluv - právní servis online

Cílem překladů jsou texty, které se stylisticky co nejméně odlišují od českých právních textů a zároveň významem co nejpřesněji odpovídají původním textům v jazycích EU1. Požadavky na jazyk a styl českých textů Základní požadavky kladené na překlad právních předpisů vyplývají z obecných požadavk Překlad právního textu je jakýmsi mezikulturním převodem určitého sdělení, jež nelze provést bez pochopení výchozí i cílové právní kultury a tradice. Právník versus právní překladatel. Psaní právních textů a jejich překlad jsou dvě zcela odlišné disciplíny Psaní právních textů a jejich překlad jsou dvě zcela odlišné disciplíny. Nestačí, aby právník ovládal cizí jazyk, stejně jako nemůže právní text překládat jakýkoliv překladatel. Jestliže český právník ovládá např - zajištění překladu právních textů z češtiny do cizích jazyků a z cizích jazyků do češtiny - jedná se o překlad např. do rumunštiny, maďarštiny, angličtiny, němčiny, dánštiny - jedná se o překlad např z španělštiny, holandštiny, lotyštiny, angličtiny, slovenštiny - apod. dle přiložené dokumentac

překlady do a nebo z NJ, ČJ, SJ. Překládám jakékoliv texty, kromě smluv a právních textů. Zkušenosti s překlady z oblasti: -knih, letáků, brožur -eshopů -technických manuálů -stavebnictví -medicíny -překlady titulků -recepty apod. Reference či ukázky překladů můžu zaslat na požádání. ne. Discussion among translators, entitled: Překlad právních textů z angličtiny do češtiny. Forum name: Czech. This site uses cookies. Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used Překlady. Nabízím běžné, ale i soudně ověřené překlady z/do němčiny. Provádím především překlady právních textů jako jsou například překlady smluv, obchodních podmínek, úředních listin (rodné listy, oddací listy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, diplomy apod.) a soudních dokumentů Překlady právních dokladů (notářské zápisy, zakladatelské listiny, živnostenské listy, výpisy z obchodního rejstříku atd.) V souladu se zákonem č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích je nutné, aby překlady fyzických a právnických osob byly použity ve správním/soudním řízení

Překlady technických textů Překlady lékařských textů Překlady marketingových a PR textů Překlady www stránek Přepisy a jejich překlady Překlady právních textů Překlady textů z oboru ekonomie a financí Překlady pro veřejnou správu: Překlady pro veřejnou správu Soudní překlady Jazykové korektury (rodilými mluvčími) Expresní překlady právních a úředních textů Svěřte své překlady profesionálům. PRO FIRMY PRO JEDNOTLIVCE. Zajistěte si expresní online překlad a mějte svůj text k dispozici v nejkratší možné době. Vaše texty přeložíme kvalitně a rychle. Již nemusíte přemýšlet nad specifickými frázemi, předložkami a. 2. Právní překlad v Belisha Beacon. Pokud vám úplně nevyhovuje frontální výuka a máte raději komorní prostředí, určitě se vám bude líbit Právní překlad I a Právní překlad II. Kurzy jsou zaměřené velmi (!) prakticky a řeší se v nich věci, se kterými se překladatel právních textů v praxi skutečně setká. Na. Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye

Překlady právních text

Služby. Strategické poradenství chápeme jako proces, v jehož rámci je firmám poskytována podpora a rady týkající se zejména strategie v oblastech obchodu, plánování, distribuce, propagace, marketingu, managementu, patentování, licencování, lidských zdrojů, networkingu - vytváření sítí, atd. - tedy oblastí, které jsou mnohdy pro začínající podnikatele neznámé Obecné překlady - patří mezi ně překlady obchodní korespondence, dopisy, běžné firemní dokumenty, aj. Odborné překlady jsou překlady, jež vyžadují práci překladatele, který kromě dokonalé znalosti cizího jazyka rozumí i danému oboru. Mezi nejčastější odborné překlady patří: překlady právních textů Odborné překlady právních a technických textů z angličtiny nebo němčiny do českého jazyka. Ověřené překlady s doložkou soudního tlumočníka. Odborné překlady od roku 1997. Překlady právních dokumentů dodáváme také s doložkou. Překlady do a nebo z NJ, ČJ, SJ. Překládám jakékoliv texty, kromě smluv a právních textů. Zkušenosti s překlady z oblasti: -knih, letáků, brožur -eshopů -technických manuálů -stavebnictví -medicíny -překlady titulků -recepty apod Překlad právních norem z jednoho jazyka do druhého je a vždy bude velkou výzvou pro překladatele právních textů bez ohledu na to, jak je výchozí právní systém filozoficky a kulturně blízký či vzdálený cílovému právnímu systému a jak typologicky odlišné či příbuzné jsou výchozí a cílový jazyk

Jako tlumočnice při Krajském soudu v Ústí nad Labem zjišťuji také překlady právních textů a textů ekonomických a odborných z dalších oborů. O pomoc se na mne obracejí velmi často i občané, kteří potřebují přeložit osobní doklady, smlouvy, včetně úředních překladů listin potřebných pro život, práci a. Překlady odborných textů. Potřebujete spolehlivého partnera na překlad odborných textů? Neváhejte se na nás obrátit! Máme bohaté a dlouholeté zkušenosti a každý rok přeložíme tisíce stran odborných textů v desítkách různých oborů a jazykových kombinací PŘEKLADY PRÁVNÍCH TEXTŮ..... 7 1.1. Adekvátnost a ekvivalentnost textu.. 7 1.2. Metody a postupy překladatelské práce u právních textů..... 9 1.2.1. Rusko-eské a esko ±ruské slovníky právní terminologie v eské republice 13.

překlad právního textu z vašeho jazyka 3 do jazyka výběrového řízení (jazyk 1). Translation into the competition V současné době se kontrolní opatření vyskytují ve velkém počtu překrývajících se a složitých právních textů. Currently control provisions are spread in a wide number of overlapping and complex legal. Překlady právních textů. překlady formulářů a pravidel pro alternativní řešení sporů o doménová jména ADR.eu pro rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. překlady různých typů smluv a korespondence s právní tematikou. Překlady pro konzultantské společnosti. McKinsey & Company, Inc. Czech. Jan vystudoval obor ruština ve sféře podnikání na Ostravské univerzitě. Od roku 1995 působil jako překladatel právních textů do angličtiny a z angličtiny do češtiny, překládá také z ruštiny do češtiny a angličtiny. Specializuje se zejména na překlady smluv a korporátních dokumentů Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je překlad právních textů - z češtiny do cizích jazyků a z cizích jazyků do češtiny - dále viz přílohy Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 6. 11. 2019 v 10:00 hodin. SlužbyPřekladatelské služb

Vítejte na mých stránkách; děkuji za Váš zájem o mé služby! Jsem překladatel anglického a českého jazyka na volné noze. Zaměřuji se především na překlady obchodně-právních, obchodně-provozních a technických textů - smluv, obchodních podmínek, interní firemní dokumentace, dokumentace strojních zařízení apod. . Přijímám však texty i v mnoha dalších o Standardní doba dodání překladu jsou 3 pracovní dny. Expresní překlady textů se vyhotovují ve lhůtě od 24 do 48 hodin. Za expresní překlad je účtován příplatek. Drobné překlady o rozsahu do 3 stran Vám vyhotovíme do 2 pracovních dnů bez expresního příplatku překladatelka a tlumočnice anglického jazyka, překladatelka z francouzštiny — Obousměrné překlady angličtiny a doprovodné a konsekutivní tlumočení angličtiny při konferencích, veletrzích, jednáních a jiných příležitostech doma i na cestách. Dále překlady z francouzštiny do češtiny a angličtiny. Specializace na právo a ekonomii

Překlady a tlumočení z/do ruštiny / ČeskoRuskéPřeklady

překlady do němčiny obchodních textů - firemní korespondence, letáky, katalogy, brožury překlady do němčiny technických textů - manuály, návody, dokumentace překlady do němčiny právních textů - smlouvy, výpisy z rejstřík překlad do němčiny obchodních textů - firemní korespondence, letáky, katalogy, brožury překlad do němčiny technických textů - manuály, návody, dokumentace překlad do němčiny právních textů - smlouvy, výpisy z rejstřík provádíme překlad běžných, právních, ekonomických a technických textů z nejrůznějších oborů lidské činnosti BĚŽNÉ PŘEKLADY: překlady dopisů, abstraktů diplomových a seminárních prací, životopisů, vysvědčení, rodných listů, atestů, novinových článků, nejrůznějších zpráv apod Překlady textů Zajistím překlady všech druhů textů ve vysoké kvalitě. Provádím překlady obchodních, daňových, právních, lékařských i technických textů

Uzavření více rámcových smluv na překlad právních textů z jazyka francouzského do jazyka českého. Maximální počet rámcových smluv, které budou uzavřeny pro tuto část zakázky, je 50. Výzva k účasti v soutěži je trvající příruek o překládání textů v urþité oblasti (např. překlad pro evroé instituce, překlad ekonomických a právních textů, překlad z oblasti zdravotnictví a další). Rozsáhlé mnoţství publikací se pak týká odborného stylu (Fleischer - Michel 1975

Překladač s mikrofonem

Právní překlady, překlady právních textů - Hibernia

Odborné překlady právních a technických textů do angličtiny nebo němčiny. Cena od 220 Kč. Více informací. Potvrzení a jiné listiny. Ověřené úřední překlady (překlady s doložkou soudního tlumočníka) veškerých dokumentů a listin do angličtiny nebo němčiny překladatelka a lokalizátorka angličtiny, češtiny a španělštiny — Překlady právních textů, veřejných listin, dokumentů EU. Lokalizace produktů a webových stránek. Lektorování kurzů právní angličtiny. Vše pod hlavičkou vlastní firmy Belisha Mastering Languages, s.r.o. a ve společnosti nejlepších kolegů z oboru.. Překlady a tlumočení. Nově nabízíme překlady z češtiny do slovenštiny, polštiny, holandštiny a španělštiny. technických a právních textů. technickou dokumentaci. prospekty. posudky. a další. Objednávky lze zaslat emailem, faxem či telefonicky. V regionu Brno a okolí vyučuji jazyk anglický a německý, včetně. překlady právních textů: Reus spol. s.r.o. tlumočení workshopu: Godelmann překlad katalogů : Adefera překlady formulářů : 22 hodnocení od zákazníků. zaslaných do Registru překladatelských firem neanonymním online. Právní překlad od specialistů. Takže co si počít pokud překlad vlastními silami nepřichází v úvahu a po ruce není nikdo schopný? Jednoduše se můžete obrátit na specializované překladatelské agentury, které se zaměřují právě na právní překlady odborných textů s vědomím toho, že tyto překlady mají svá specifika

PŘEKLADATELE PRÁVNÍCH TEXTŮ Anglický Překlad - Příklady

 1. Překlad právních předpisů musí dodržovat formální úpravu originálu, tzn. kurzíva a tučné písmo, umístění nadpisů, mezery mezi odstavci se důsledně řídí předlohou. Nesmí se též měnit základní struktura originálu: dispozice textu, rozdělení do kapitol, článků, odstavců atd
 2. imální právnické vzdělání, pravidelně obohacovat svou znalost právní ter
 3. Právní překlady. všechny druhy smluv, přílohy smluv. IT a outsourcingové smlouvy. NDA, smlouvy a prohlášení na ochranu osobních údajů, licenční ujednání, smlouvy na podporu a údržbu systémů. podklady k tendrům. obchodní a platební podmínky. dokumentace k fúzím a akvizicím. jiné právnické texty a dokumenty
 4. Překlady právních textů Překlady smluv a jiných právních dokumentů obchodních společností, od zakladatelské listiny přes nájemní smlouvu až po projekty fúze. Ověření soudního tlumočníka Ověření překladů a právních jednání, při nichž je vyžadována přítomnost soudního tlumočníka, od ověřených.
 5. Odborné texty. Provedeme pro Vás: právní a soudní překlady; překlady textů s technickým zaměřením (návody k použití, manuály, normy, technologické.
 6. Překladač vět a textů online. Překladač.net je internetová aplikace, která všem návštěvníkům umožňuje zdarma online přeložit texty či celé věty do češtiny z téměř 40 cizích jazyků /nejen z angličtiny do češtiny/, samozřejmost jsou překlady anglických a německých vět a textů i slov

PRÁVNÍCH TEXTŮ význam - Německý Překlad - Příklady Použití

 1. Překlady právních textů a dokumentů. Překlady smluv, právních dokumentů, interních firemních předpisů, policies, obchodních dokumentů. Služba zahrnuje překlad 1 NS anglického textu do českého jazyka (a naopak), právníkem. Cena za překlad je 500 Kč,-/NS (normostrana do 1800 znaků). Termín dodání bude dohodnut.
 2. Kurz je koncipován jako interdisciplinární dvousemestrální studium se zaměřením na to, aby překladatelé právních textů získali základní znalosti českého práva včetně orientace v základních českých právních předpisech a praktické překladatelské dovednosti specifické pro právní překlad. Obsahová náplň.
 3. ologie také další výrazy z jiné oblasti. U překladu smluv se proto vyplatí obrátit se na překladatelskou agenturu. Překladatelské agentury nabízí takzvaný křížový překlad
 4. Překlady právních textů Hodinová sazba: pouze pro členy Dostupnost: pouze pro člen
 5. ologii a právní myšlení jí není cizí

Překlady právních textů a úřední dokumenty I

 1. ⭐️ Lovčičky 236, 683 54 Lovčičky - Nabízíme anglické překlady právních textů, obchodní korespondence a webových stránek včetně korektury rodilým mluvčím
 2. Předmět plnění: - zajištění překladu právních textů z češtiny do cizích jazyků a z cizích jazyků do češtiny - jedná se o překlad např. do rumunštiny, maďarštiny, angličtiny, němčiny, dánštiny - jedná se o překlad např z španělštiny, holandštiny, lotyštiny, angličtiny, slovenštiny - apod. dle přiložené dokumentace Hodnoticí kritéria: - nabídková.
 3. Kvalitní překlady běžných textů. Odborné a technické překlady. Reklamní překlady a překlady webů. Odborné právní překlady. Soudně ověřené překlady. Expresní překlady. Jazykové korektury rodilým mluvčím. Grafická úprav
 4. Naše překladatelská firma má od roku 2002 bohaté zkušenosti s odbornými překlady (např. technické překlady, právní překlady atd.) z mnoha desítek různých oborů lidské činnosti. Každý rok přeložíme více než 37 000 normostran odborných textů z různých jazyků a oborů. Obecný překlad
 5. Překlady textů. Na míru a v top kvalitě Ověřené překlady a právní texty. Pro veškeré dokumenty, které to vyžadují, zajistíme ověření (tzv. úřední či soudní překlady). Rádi pro vás zařídíme také mezinárodní ověřující doložku nebo notářské ověření kopie
 6. Konkrétně byl právní text překladu vybrán z pravidel silničního provozu Ruské federace (části 1, 2, 4 a 5). V teoretické části jsou popsány obecné charakteristické rysy právních textů a poznatky o jeho překladu. Praktická část obsahuje samotný překlad a komentář k vybraným překladatelským řešením
 7. Marketingové a právní překlady z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny . Jmenuji se Eva Dörfler a nabízím profesionální a kvalifikované překlady v jazykové kombinaci český a německý jazyk. Překladatelské činnosti se věnuji desátým rokem a je mým jediným zaměstnáním

Právní odborné překlady - DIDACTICUS

Před odevzdáním textu k překladu se proto předem ujistěte, že mu rozumíte ve výchozím jazyce. Právní překlady vs. soudně ověřené překlady. Při zadávání překladu se ujistěte, jestli potřebujete právní překlad nebo soudně ověřený překlad. Není to totéž Mojí specializací jsou překlady marketingových nebo právních textů a textů s humanitním zaměřením. Vyhotovím však také překlady odborných ekonomických, lékařských či technických textů, je-li možná spolupráce s klientem na sladění odpovídající terminologie

Pravoslavi Zlin

MASARAK Potřebujete něco odborně přeložit z němčiny / do

Překlady lékařských a farmaceutických textů jsou pro překladatele velkou výzvou, protože patří k nejnáročnějším textům, na kterých jsou mnohdy závislé i lidské životy. PRÁVO Překládání právních textů je velmi náročné, od překladatele se vyžaduje znalost specifické právní terminologie, která je v každé. Jsem překladatel anglického a českého jazyka na volné noze. Zaměřuji se především na překlady obchodně-právních, obchodně-provozních a technických textů - smluv, obchodních podmínek, interní firemní dokumentace, dokumentace strojních zařízení apod. Přijímám však texty i v mnoha dalších oblastech ­Celý proces překladu vyřídíte online z pohodlí domova či práce ­ Překlady textů všeho druhu do více než 80 jazyků ­ Vypracování kalkulace do 4h zdarma Jedná se o překlady obecných textů, které neobsahují náročnou odbornou terminologii a jsou určeny nejčastěji pouze pro vlastní potřebu klienta.Nejčastější běžné překlady: korespondence (dopisy, emaily.

Co je právní překlad Presto

Zadávání překladu Překlady textů a překládání Odborné a technické překlady Lokalizace a překlady webů a www stránek Expresní překlady Právní překlady Ověřené soudní překlady Notářské a soudní ověření překladu Soudní překladatelé a tlumočníci Vyšší ověření (superlegalizace, apostila) Překlad audia. Výhody spolupráce - překlady textů s námi: provádíme odborné překlady textů a tlumočení, expresní překlady textů a právní překlady textů, přičemž termíny výkonu práce dokážeme přizpůsobit Vašim potřebám, naše ceny jsou pro veřejnost přijatelné a poskytujeme na překlady textů množstevní slevy, máme nejen. Dále pak překlady smluv do ruštiny, italštiny, polštiny, rumunštiny a maďarštiny. Překlady krátkých dohod lze překlad provést v rámci 1 dne bez příplatku za expresní dodání. Do textu překladu, vkládáme téměř vždy soudní razítko v ceně. Jedná se o tzv

Překlady Králí

Právní překlady - Mgr. Linda Kapitulčinová. Mobirise. Mobirise v4.6.6. Mobirise. Právní překlady CZ | EN. Poskytuji překladatelské služby z angličtiny do češtiny a naopak. Provádím běžné, jakož i soudně ověřené překlady smluv, obchodních podmínek, soudních podání i rozhodnutí, plných mocí či úředních listin. Podporujeme je kvalitními překlady z němčiny a do němčiny a v případě potřeby i tlumočením němčiny při jednáních. K výhodám dlouhodobé spolupráce patří zejména: znalost klienta a jeho textů. kratší dodací lhůty. souhrnné vyúčtování za smluvené období. úspora nákladů díky tzv. CAT nástrojům ( memoQ. Překlady Překlady a korektury zajistíme ve více než 80 jazycích a jazykových kombinacích. Naši překladatelé zvládnou téměř 100 oborových specializací včetně právních a soudních překladů, marketingu, medicíny, stavebnictví, bankovnictví, obchodního práva, automobilového průmyslu a dalších Kurz je koncipován jako interdisciplinární dvousemestrální studium se zaměřením na to, aby překladatelé právních textů získali základních znalosti českého práva včetně orientace v základních českých právních předpisech a praktické překladatelské dovednosti specifické pro právní překlad

překlady právnických textů České překlad

Právní překlad je nahlížen jako komunikace, kdy dochází k přerušení lineárního přenosu informace od odesílatele k příjemci a vstupuje do něj překladatel jako komunikační rozhraní, v němž se výchozí kód (jazyk) transformuje do cílového kódu (jazyka), a je tak umožněna interakce mezi odesílatelem a příjemcem Překlad vybraných typů těchto textů, konkrétně: - Překlad úředních a obchodních dopisů, zápisů z obchodního jednání. - Překlad administrativních a administrativně právních textů, listin, dokumentů. - Překlad marketingových textů, reklamních textů, brožur pro veletrhy. - Překlad textů pro cestovní ruch. • překlady a tlumočení v německém, anglickém, španělském a francouzském jazyce • profesionální překlad právních a obchodních textů jakou jsou např. smlouvy • překlady technických textů, např. manuálů ke strojům vč. grafické prác

Skloňování slovenských jmen — perličky českého pravopisu

Právní překlad

Již během studentské praxe v advokátních kancelářích jsem se zaměřila na překlady právních textů, zejména na oblast obchodního, občanského a pracovního práva. Od roku 2000 překládám právní texty pro renomované mezinárodní advokátní kanceláře a obchodní společnosti Překlady do právních rukou Právní překlad vašeho textu svěříme do rukou pouze právnímu překladateli. Získáte tak precizní text se správnou právní terminologií a právní stylistikou. Pokud potřebujete překlad včas a na jistotu, můžete se na nás spolehnout Překlad administrativních a administrativně právních textů, listin, dokumentů. Překlad marketingových textů a reklamních textů. Překlad textů pro cestovní ruch. Překlad ekonomicky zaměřených textů. Překlad textů z oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. Literatura. Žváček, D.: Kapitoly z teorie překladu I (odborný. Překlady z/do němčiny na špičkové úrovni. Zhotovení překladu se soudním ověřením (rodné listy, oddací listy, vysvědčení, výpisy z rejstřík trestů, výpisy z obchodního rejstříku, diplomy, podklady pro dědictví či důchody ze SRN, daňová přiznání atd.) Zaměření na právní a ekonomické překlad

Angličtina, výuka, kurzy, semináře, jazyková školaPřekladatelé a překladatelské agentury a firmy - Celá ČRPrávní překlady, překlady smluv, odborné překlady a