Home

Podstatná jména 3. třída

ROD PODSTATNÁ JMÉNA :: Béčko-Tc Štístkové

Podstatná jména :: ŠKOLÁKO

ÚVODNÍ STRÁNKA > Český jazyk 3. třída > Podstatná jména. Vyhledávání Hledat: Podstatná jména . NAVŠTIVTE NÁS NA AKTUÁLNÍ ADRESE . SKOLAKOV.EU . CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT O PODSTATNÝCH JMÉNECH ROD PODSTATNÝCH JMEN . O SNĚHURCE - PROCVIČUJEME URČOVÁNÍ PÁDŮ PODSTATNÝCH JME Český jazyk III.třída: Opakování vyjmenovaných slov.Podstatná jména-opak. mluvnických kateg. Slovesa-čas, číslo, osoba.Mgr. Jana Staňková, stankova@zsckyne.cz , 725034623 6.část - od 25.5. do 5.6.2020 Milí třeťáci, začíná nám další týden společného učení a já už se teď těším na naši vzájemnou komunikaci Podstatná jména 3. třída - jak na to; Podstatná jména 3. třída - procvičování; Podstatná jména-jak na to; Podstatná jména-procvičování; Prvouka; Psaní 1. tř., uvolňovací cviky a grafomotorika-jak na to; Psaní 1. tř., uvolňovací cviky a grafomotorika-procvičování; Rozdělení hlásek; S-jak na to; S-procvičován 3. C - TŘÍDA VČELIČEK. Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102. Úvod - Český jazyk a literatura - 3. třída - OBSAH UČIVA - Podstatná jména . Úvod Naše třída Výuka Důležité informace Kroužky ve škole Český jazyk a literatura 1. třída 2. třída. Slovní druhy (podstatná jména, přídavná jména a slovesa): Třídění slovních druhů - Školákov; Podstatná jména: Najdi podstatné jméno - Pravopisn.

Pády podstatných jmen: Urči pád podstatného jména. 1-2-3-4-5 : 1. pád Kdo? Co? 2. pád Koho?Čeho? 3. pád Komu? Čemu? 4. pád Koho? Co? 5. pád. Oslovujeme, voláme: 6. pád O kom? O čem? 7. pád Kým? Čím? bez sešitu: o peru Určování podstatných jmen (těžké) 69 Zadání. Typicky zabere: 5 min. Ukázka. Během čarodějovy řeči běžel veliký kůň rychle do kopce směrem k nim. Pokud mluvíš pravdu, pak o tom bezpochyby slyšel Podstatná jména v obrázcích - urči rod (3 cvičení) Určení rodu podstatných jmen (3 cvičení) Urči rod (5 cvičení) Číslo. Určení čísla podstatných jmen (4 cvičení) Urči číslo (5 cvičení) Pády. Ilustrovaný přehled pádů na wwww.mojecestina.cz; Urči pád podstatných jmen (5 cvičení po 10 větách) - 1. cvičení. Podstatná jména: pády - Podstatná jména: pády - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů Podstatná jména v obrázcích - urči pád (3 cvičení) Určení pádu podstatných jmen (3 cvičení) Urči pád (6 cvičení) Procvičujeme určování rodu, čísla, pádů. Utvoř správné dvojice s Křemílkem a Vochomůrkou (3 cvičení po 4 dvojicích) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení. Určujeme rod, číslo, pád (10.

Video vysvětluje mluvnické kategorie u podstatných jmen. Skloňování se nevěnuje, o tom bude jiné video.Pokud potřebujete vysvětlit něco dalšího, napište mi d.. PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 14. - 18. 6. 2021 Třída: 3. A Český jazyk Vyjmenovaná slova - opakuj si Podstatná jména Slovesa Slovní druhy - uč. str. 131, 132, 133 Práce v pracovním sešitě Každý den si přečti několik stránek z knihy Matematika Násobilka - opakuj si Písemné sčítání a odčítání - opakuj si Dělení se zbytkem - opakuj si Slovní úlohy. Sborník ČJ - Podstatná jména 1.-3. třída. Sborník obsahuje karty s obrázky a slovy, velké karty s vlastnostmi a 10 netradičních aktivit do výuky českého jazyka. Ideální i pro výuku ČJ pro cizince. Vhodné na procvičení čtení a psaní, jemné motoriky, spolupráce, trpělivosti a pozornosti. Skvělé pohybové i klidové aktivity, ideální pro děti v 1. až 3. třídě 3. třída. Podstatná jména Podstatná jména - i, í, y, ý . Cvičení 1 Cvičení 2. Podstatná jména - obecná/vlastn.

Pracovní sešit - Podstatná jména slouží jako pomocník pro žáky 3. - 5. ročníku základní školy a jejich pedagogům, nebo k domácí přípravě a opakování učebního celku z českého jazyka. Pracovní sešit je zpracovaný zábavnou formou (osmisměrky, zábavné úkoly, doplňování chybějících výrazů apod. 3. třída; Čeština - Podstatná jména . Pexeso - pádové otázky. Poznáš pád podle otázky? Vyber podstatná jména v jednotném čísle. Vyber podstatná jména v množném čísle. Vyber podstatná jména mužského rodu. Vyber podstatná jména ženského rodu 3) Procvičování učiva s pracovními listy, ke kterým jsou natočena videa, kde učitelka dítěti nejprve učivo oživí a vysvětlí mu, co má za úkol s vybraným listem dělat. Po vypracování sama s dítětem pomocí videa list projde a dítě si společně s učitelkou svou práci zkontroluje

Podstatná jména - 6. třída. Mluvnické kategorie podstatných jmen - opakování. Podstatná jména konkrétní a abstraktní. Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková. Podstatná jména obecná a vlastní. Skloňování podstatných jmen. Skloňování podstatných jmen označujících části těla. Skloňování vlastních jmen. Podstatná jména pro ZŠ a SŠ. Podstatná jména jsou první slovní druh, který je potřeba zvládnout. Má nevýhodu, že se u něj, stejně jako například u sloves, určuje mnoho kategorií. Zkuste otestovat své dovednosti v tomto rozsáhlém testu na podstatná jména About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Buďte první a napište svůj názor! Napsat recenzi. Soubor pracovních listů - Podstatná jména - rod, číslo, pád. Celkem 31 pracovních listů. 4 pracovní listy - podstatná jména. 3 pracovní listy - rod podstatných jmen. 2 pracovní listy - číslo podstatných jmen. 1 pracovní list - rod a číslo podstatných jmen Čj 3. třída - pády podstatných jmen - zsstonarov.cz. Čj 3. třída - pády podstatných jmen Urči pád podstatného jména, odpověď piš číslicí bez tečky. PÁDY PODSTATNÝCH JMEN - dum. PÁDY PODSTATNÝCH JMEN. Jméno: 1. Přečti pozorně text. Podstatná jména napiš ke správnému pádu 3. TŘÍDA | 11. - ČJ: Podstatná jména. Bakovská on-line škola posted a video to playlist 3. třída.. May 6, 2020

Moje třída 2

Jak se liší podstatná jména obecná a vlastní? Vidíte mezi nimi výrazné rozdíly? Jak se vlastně určují? Umíte vyplnit test na 100 % (tedy bez jediné chybičky)? Otestuje své znalosti. Spustit kvíz Zobrazit nejlepších 10. Začít od začátku. 1. MOTORKA Podstatná jména - jejich pád, číslo, rod, vzor Skloňování podstatných jmen rodu mužského Skloňování podstatných jmen rodu ženskéh

VY_12_INOVACE_Hry, rébusy - podstatná jména.007: 3. - 5. Žák aplikuje znalosti o mluvnických kategoriích podstatných jmen při hře, rébusech, křížovkách. Pracovní list k procvičování podstatných jmen, hravou formou si žáci procvičují mluvnické kategorie podstatných jmen. VY_12_INOVACE_Měkké slabiky 1.008: 2. - 3. V této hře najdete 60 podstatných jmen na procvičení pádu, čísla a rodu. Pracovní listy si vytiskněte, nastříhejte, pokud máte možnost tak zalaminujte. Správné řešení se označuje kolíčkem (na každém kolečku tak budou 3 kolíčky) , v případě zalaminování se může používat fix na tabulky, který lze lehce smazat KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN - opravování, můžeš si navolit vzory, které chceš procvičit. KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN - doplňování, můžeš si navolit vzory, které chceš procvičit. TVARY PODSTATNÝCH JMEN 1. TVARY PODSTATNÝCH JMEN 2. TVARY PODSTATNÝCH JMEN 3. TVARY PODSTATNÝCH JMEN Učebnice str. 71/cv.1, čtení textu a vyhledávání podstatných jmen, cv.2, cv.4 ústně. Pracovní sešit pro 3. ročník- str. 12/ úkoly: 1, 2- ústně. Domácí úloha- Učebnice str. 71/ cv. 1. od slova člověk vypsat dál podstatná jména a určit jejich pád, číslo a rod. Udělat d). Matematik Třída 3.A. Třídní učitel: Švancarová Eva, Český jazyk: opakování vyjmenovaných slov + podstatná jména + slovesa + přídavná jména + příslovce + zítra písemné opakování - časování sloves + podpis písemné práce z českého jazyka.

Podstatná jména 3

Podstatná jména :: 3

  1. Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí a mohou označovat:: JEDNU osobu, zvíře nebo věc Ukazujeme na ně slovy: ten, ta, to. DVĚ či VÍCE osob, zvířat nebo věcí Ukazujeme na ně slovy: ti, ty, ta. (Slova ten, ta, to - ti, ty, ta se nazývají ukazovací zájmena.
  2. c) 3. cvičení - rozlišíme podstatná jména, která skloňujeme podle vzoru moře a kuře d) 4. cvičení - u podstatných jmen, která skloňujeme podle vzoru moře, určíme pád a číslo e) 5. cvičení - podstatné jméno přiřadíme ke vzoru, doplníme koncovku a příslušný tvar vzor
  3. Přehledné karty s koncovkami vzorů podstatných jmen se mohou stát vítanou pomůckou pro děti. Karty můžeme využít například ke kontrole správnosti práce. Dítě si vybere slovo, např. ze zásobníku pro skupinovou práci a dané slovo vyskloňuje. 3. PRAVOPIS KONCOVEK PODSTATNÝCH JMEN. koncovky podstatných jmen - rod středn
  4. Materiál obsahuje prezentaci, pracovní list a dvě sady kartiček. V prezentaci a v pracovním listu se žáci seznámí s podstatnými jmény a vlastními jmény. Naučí se třídit podstatná jména mezi názvy osob, zvířat a věcí, vlastní jména mezi jména osob, zvířat, měst a vesnic. Dále žáci pracují se sadami kartiček
  5. Druhá část cvičení je v rámci mezipředmětových vztahů zaměřena na pravopis a psaní velkých písmen u vlastních názvů metropolí a následně pravopis přídavných jmen od nich odvozených. V posledním úkolu doplňují podstatná jména obecná
  6. Pády podstatných jmen. Přehled pádových otázek. 1. pád - Kdo, co? 2. pád - Bez koho, čeho? 3. pád - Ke komu, čemu? 4. pád - Vidím koho, co? 5. pád - oslovujeme, voláme. 6. pád - O kom, o čem? 7. pád - S kým, s čím? Postup určení pádu. Určete pád slovního spojení Na stol

3. ročník Čj - Procvičován

Týden 29. 3. - 31. 3. 2021. Pády podstatných jmen (soubor ke stažení) Vyjmenovaná slova po S (soubor ke stažení) zhlédnout video. Český jazyk Vyjmenovaná slova po S Animované výukové HD video - YouTube Procvičování mluvnických kategorií u podstatných jmen. Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu Podstatná jména - pád.ppt KUCIÁNOVÁ, Hana. Podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor). Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 23. 04. 2008, [cit. 2012-09-25. 3. třída; Čeština - 2. třída - Slovní druhy ve větě 1 Jednoduché cvičení, věty mají pouze 1 až 2 slova a obsahují pouze podstatná jména a slovesa. Tvé nejlepší časy: Zkusit znovu Gratuluji, tvůj čas je: Tvé nejlepší časy: Urči u každého slova slovní druh: 1 - podstatné jméno 5 - sloveso.

Podstatná jména - vzory - test Krátký návod a test na procvičení vzorů podstatných jmen. Procvičte si ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů Ve 3. ročníku je vhodné zopakovat co to je podstatné jméno, neopomenout i na vlastnosti a děje a jejich tvoření. Vlastnosti tvoříme z přídavných jmen, např. pracovitý - pracovitost, pilný - píle. Zároveň si na tato podstatná jména ukazujeme TA pracovitost, TA píle Poslech slovíček - 3. třída. Poslech slovíček je jednoduché, ale užitečné cvičení. Zazní správná výslovnost slovíčka (od rodilého mluvčího) a vaším úkolem je vybrat slovo z nabídky. Pro toto cvičení je nutné mít zapnutý zvuk. 2

Pády podstatných jmen - skolakov

  1. 3. ročník Vyjmenovaná slova Slovní druhy Podmět a přísudek 4. ročník Vzorec souvětí Předpona Vlatní jména Podstatná jména Slovesa 5.ročník Matematika 4. ročník 5. ročník Prvouka Vlastivěda 4. ročník Dějiny českého národa Naše vlast 5. ročník Přírodověda 4. roční
  2. opakování ze 3. třídy druhy slov, význam a stavba slova, souvětí vyjmenovaná slova vyprávění členění textu říjen. vyjmenovaná slova předpony - předložky adresa popis listopad. vyjmenovaná slova slovní druhy slovesa popis pracovního postupu rozhovor prosinec. slovesa, podstatná jména
  3. 3.2 PODSTATNÁ JMÉNA RODU MUŽSKÉHO VE 3. A 6. PÁDU ČÍSLA JEDNOTNÉHO. Vzor pán: -u/-ovi (koncovku -ovi užíváme, pokud podstatné jméno stojí samo nebo na konci = poslední je dlouh.

Rod podstatných jmen - kvíz Kvíz. podle Steiglovav. Český jazyk Podstatná jména. český jazyk- psaní vět, 1.třída Náhodné kolo. podle Makysmidova. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu 10 Náhodné karty. podle Vlasta12. český jazyk. Spoj správné tvary sloves Spojte odpovídající Podstatná jména - rod - číslo - pád. Slovní druhy 1. podstatná jména 2. přídavná jména 3. zájmena 4. číslovky 5. slovesa 6. příslovce 7. předložky 8. spojky 9. částice 10. citoslovce . Vyjmenovaná slova B L M P S V Z. Stavba slova. Stavba slova- kořen, slova příbuzná. Nauka o slov Třída u hada. Úvod O nás Informace Domácí úkoly a učivo Český jazyk Matematika Vlastivěda Fotogalerie Dotaz Co se u nás děje Vyhledávání. Vyhledávání. Úvod > Souhrnná cvičení - podstatná jména, vzory. Souhrnná cvičení - podstatná jména, vzory. 11.02.2013 15:11 . Hra fotbal - koncovky podstatných jmen Český jazyk 4. třída. vyjmenovaná slova; Podstatná jména rodu středního; Podstatná jména rodu ženského; Matematika 2. třída. Násobení a dělení 4; Násobení a dělení 5; Sčítání a odčítání do 100; Počítáme do 100; Matematika 3. třída. Násobení a dělení 6; Násobení a dělení 7; Násobení a dělení 8.

Určování podstatných jmen - Procvičování online - Umíme česk

Pexeso - 3. třída. Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek! Hledání dvojic, které k sobě patří. 2 4. třída 22. - 26. 3. 2021 ČJ Tento týden budeme v ČJ hlavně opakovat to, co už umíme, a pokusíme se o třídění podstatných jmen rodu mužského. Pondělí - Zkoušení vzorů středních a ženských - Hledání podstatných jmen v textu a určování vzoru (uč. ČJ - str. 93/2) Vyberte stránku. 404 - Nenalezeno. Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu Podstatná jména středního rodu U podstatných jmen urči správnou koncovku a vzor. 1-2-3 : k dobrodružstv m na tábořišt. ch. Test-podstatná jména - šestá třída 3 dubna, 2017 3 dubna, 2017 zackovauvoz Napsat komentář v pondělí 10.4. si napíšeme test na podstatná jména - určit konkrétní a abstraktní, vyhledat podstatná jména látková, pomnožná, hromadná

Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor :: PROCVIČOVÁNÍ

Podstatná jména: pády - Procvičování online - Umíme česk

Vyber krátké samohlásky mezi dlouhými. Slovní druhy ve větě 1 Najdi samohlásky mezi souhláskam Podstatná jména - pád, číslo, rod a vzor - procvičování 16.01.2016 21:32 Určování pádu Urči pád Urči pád 1 - pět cvičení Urči pád 2 - tři cvičení Urči pád 3 - tři cvičení Urči pád 4 - šest cvičení Ručičky - prstíky Testíky Určování čísla Urči číslo 1 - 4 cvičení Urči číslo 2 - 5cvičení. Podstatná jména - jejich pád, číslo, rod, vzor. Skloňování podstatných jmen rodu mužského. Skloňování podstatných jmen rodu ženskéh Procvičování 4.třída. Školákov - procvičování učiva. Slovní druhy. Vzory podstatných jmen - od mužský. Hádanky - vzory podstatných jmen. Vzory odstatných jmen - s tajenkou. Shoda přísudku s podmětem. Shoda podmětu s přísudkem 2. Pravopisná cvičení. Cvičení. Slovní druhy 1, Slovní druhy 2, Slovní druhy 3. Slova.

OBSAH UČIVA :: 3

Podstatná jména - učebnice str. 50, cv. 9,10. DÚ do školního sešitu napiš str. 51, cv. 11 - přepiš věty ve správném tvaru a nad podstatná jména dopiš číslo pádu. Cv. 12 - napiš odpověď a za ni číslo pádu slova předmět v otázce naŠe tŘÍda pravidla tŘÍdy rozvrh hodin kalendÁŘ akcÍ dŮleŽitÉ informace ČeskÝ jazyk 1. ročník ČeskÝ jazyk 2. roČnÍk ČeskÝ jazyk 3.roČnÍk podstatnÁ jmÉna slovnÍ druhy podstatnÁ jmÉna pŘÍdavnÁ jmÉna

Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor (skloňování

06 - Podstatná jména - procvičování. Kategorie: 02 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT - ČJ 1. -3. třída. Anotace: Na pracovním listu si žáci procvičují,prohlubují a upevňují základní znalosti o podstatných jménech, rozeznává pods.jména vlastní a obecná, tvoří správné tvary podst.jmen, určuje. 3. TŘÍDA | 11. - ČJ: Podstatná jména. Rozloučení s projektem Bakovská on-line škol PODSTATNÁ JMÉNA ABSTRAKTNÍ KONKRÉTNÍ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2852 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_361 Jméno autora: Klára Křížová Třída/ročník: VIII

Pády podstatných jmen - 3 testíky. 3 krátké testy po 10 slovních spojeních k určování pádů podstatných jmen. Více o produktu. TŘÍDA. 4. třída 5. třída. PŘEDMĚT. Český jazyk. TYP MATERIÁLU. TYP SOUBORU. PDF Máte potřebný program k otevření souboru? Počet stran: 11 | 417 kB Podstatná jména - pád, číslo, rod a vzor - procvičování 16.01.2016 21:32. Určování pádu. Urči pád. Urči pád 1 - pět cvičení. Urči pád 2 - tři cvičení. Urči pád 3 - tři cvičení. Urči pád 4 - šest cvičení. Ručičky - prstík -3. třída Zveřejněno 9. říjen 2013 slouží k procvičování ml.kategorií podstatných jmen (pád, číslo a rod). Žáci pracují ve dvojicích, postupně si prostřídají 5 sad karet rozlišených barvou. Karty k sobě přikládají podle principu domina Pomůcka Pádicí hadi umožňuje sestavit 6 různých hadů, každý z nich obsahuje 9 slov na deseti kartičkách k určení pádů podstatných jmen. Děti pokládají na stůl jednotlivé kartičky tak, aby tvary slov odpovídaly označeným pádům. Správným postupem složí tělo hada, k němuž v závěru přiloží hlavu a ocas

Podstatná jména pro 3. C ZŠ Pražská Znojmo Náhodné kolo. podle Pribylovam. vyjmenovaná slova. Vyjmenovaná slova po L Obrázkový kvíz. podle Magdalenaneferet. 8 -12 3. třída Český jazyk Vyjmenovaná slova po M. VS po V Otevřít krabici. podle Ruzickova3. podstatná jména. Pohybové kolo Náhodné kolo Skloňování podstatných jmen rodu mužského . Podstatná jména rodu ženského řadíme ke vzorům podle koncovek. Dané podstatné jméno si řekneme v prvním a ve druhém pádě a podle shody koncovek určíme vzor. Podstatná jména mužského rodu se dělí na životná a neživotná 3.10.2018 - Explore Eva Pátková's board Podstatná jména, followed by 211 people on Pinterest. See more ideas about jména, čtvrtá třída, jazyk

3.třída - Podstatná jména - Mluvnické kategorie - YouTub

Video: 3.A Třídy ZŠ Černošic

PŘÍDAVNÁ JMÉNA :: Béčko-Tc Štístkové102 nejlepších obrázků z nástěnky Český jazyk 3Český jazyk 3

Bingo: Vzory podstatných a přídavných jmen. Děti si zábavným způsobem procvičí vzory podstatných a přídavných jmen. Hra je s lehkostí provede obtížnou a často nudnou částí českého jazyka a ještě se budou předhánět, kdo je rychlejší Podstatná jména středního rodu U podstatných jmen urči správnou koncovku a vzor. 1-2-3 : v srdc ch stát za. Podstatná jména - pády ručičky; Podstatná jména - pády; Podstatná jména - rody; Opakování rodů podst. jmen; Opakování čísla podst. jmen; Opakování pádů podst. jmen . Druhy vět. Test - druhy vět; Test - druhy vět 2; Test - druhy vět 3; Cirkus - určete druhy vět . Párové souhlásky. Sněhuláci - procvičuj párové.