Home

Měkké techniky

Měkké techniky Při této metodě se pracuje s tzv. měkkými tkáněmi, což jsou kůže, podkoží, svaly a fascie. Měkké tkáně jsou při pohybu navzájem provázány a dochází mezi nimi ke vzájemným posunům. V důsledku přetížení, úrazu, vadného držení těla, dochází v měkkých tkáních k bolestivým změnám Techniky měkkých tkání. Mezi měkké tkáně spadá kůže, podkoží, svaly a fascie (vazivový obal svalů). Měkké tkáně včetně kůže těsně obklopují pohybovou soustavu, tvoří důležitou složku samotných svalů a umožňují vzájemný pohyb všech těchto tkání proti sobě. Vlastní pohyb by nebyl možný, kdyby se.

Měkké techniky. Měkké (mobilizační) techniky jsou velmi uznávanou metodou v léčbě a prevenci poruch pohybového aparátu. Tato metoda pracuje s tzv. měkkými tkáněmi, což je kůže, podkoží, sval, svalová pochva, svalová povázka a úpony Techniky měkkých tkání uvolní vše, co kolem blokády mohlo zatuhnout a budete se cítit zase uvolněně. Jedná se o ošetření kůže, podkoží, fascií (fascie jsou vazivové povázky, obaly svalů) a svalů. Všechny tyto vrstvy musí být po sobě vzájemně posunlivé, pokud tomu tak není, vzniká bolest. Měkké techniky. Veškeré měkké techniky se provádí bez použití emulzí nebo olejů. Mezi měkké techniky ovlivňující zejména svaly patří také technika PIR (postizometrická relaxace). Při této technice využíváme toho, že po práci následuje uvolnění. Každý pohyb je prováděn několika svaly a ty mají v tomto pohybu svou danou úlohu Měkké techniky. Speciální metodika manuální medicíny, která ovlivňuje reflexní změny ve svalech a podkoží, s cílem snížení bolestivosti a svalového napětí a ulehčení následné mobilizace či manipulace. Jejich hlavním úkolem je obnovení normální funkce nejdůležitějších struktur hybného systému Měkké techniky, mobilizace. Mobilizace je výkon, jehož cílem je ovlivnění pohyblivosti v kloubu, včetně kloubní vůle. Je to postupné, nenásilné obnovování hybnosti kloubu při funkční poruše. Mobilizace je prováděna opakovanými nenásilnými pohyby ve směru kloubní blokády ( omezená kloubní vůle)

Mobilizační a měkké techniky. Mobilizace jsou manuální techniky, při kterých terapeut uvolňuje kloubní blokádu - dochází k mírnému oddálení kloubních ploch s následním vrácením do správné pozice. Techniky připomínají rázovou manipulaci, jak ji například provádějí chiropraktici Manipulační terapie je postup myoskeletální medicíny pro obnovu fyziologického pohybu kloubů a měkkých tkání. Terapeut při ní manuálně pracuje na místě omezení a různými technikami mu vrací hybnost. Postupuje přitom podle kineziologického vyšetření, pohovoru s pacientem, doporučení odborných lékařů, popř. výsledků zobrazovacích metod Měkké techniky se zaměřují na ošetření kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů.Slouží k uvolnění svalových spasmů a k odstranění tzv. reflexních, obvykle bolestivých změn ve svalech a okolních strukturách

Měkké a mobilizační techniky I Rehabilitace a Fyzioterapie

Cílem měkkých technik je také vytvoření svalové rovnováhy. Měkké techniky ošetřují oblast kůže, podkoží, fascie (povrchový obal svalu) a svalu. NEJČASTĚJŠÍ TERAPIE MĚKKÝMI TECHNIKAMI Po operacích bederní nebo krční páteře včetně ošetření jizvy Při bolestech hlavy, při bolestech páteře krční, hrudní i bederní Při bolestech nebo po úrazech. S každou přihláškou na masérský kurz Měkké techniky, PIR, automobilizace a možnosti využití stretchingu v Dexter Academy máte větší možnost vyhrát nejlepší masážní stůl JAGUAR v hodnotě 10 000 Kč. Neváhejte se přihlásit na masérský kurz Měkké techniky, PIR, automobilizace a možnosti využití stretchingu Měkké techniky jsou účinná metoda v léčbě a prevenci poruch pohybového aparátu. Metoda pracuje s měkkými tkáněmi, mezi které patří kůže, podkoží, svaly a fascie. Pokud je vše v pořádku tak všechny tyto vrstvy po sobě volně kloužou ale vlivem různých nemocí, přetěžování a zranění dochází ke vzniku různých zatuhlin (tzv. myogelóz), spoušťových bodů. Měkké techniky. Měkké techniky je ošetření zaměřené na svalové úpony, svalové fascie, šlachy, podkoží a kůži. Slouží také jak k uvolnění svalových spasmů a k odstranění tzv. reflexních, obvykle bolestivých změn ve svalech a okolních strukturách, tak i k celkovému uvolnění Kromě toho bývají měkké tkáně bolestivé a omezené v pohybu také např. po nejrůznějších operativních zákrocích, kdy oblast kolem jizvy vazivovatí a dochází k slepení jednotlivých vrstev. Výše uvedené techniky tak mohou ulevit od dlouhodobých bolestí, kde samotné masáže nemají trvalý efekt

Měkké techniky. Měkké techniky jsou účinná metoda v léčbě a prevenci poruch pohybového aparátu. Metoda pracuje s měkkými tkáněmi, mezi které patří kůže, podkoží, svaly a fascie. Pokud je vše v pořádku tak všechny tyto vrstvy po sobě volně kloužou ale vlivem různých nemocí, přetěžování a zranění dochází. Masáž a měkké techniky - klasická masáž: Studijní materiál pro praktickou výuku předmětu Masáž a měkké techniky u bakalářského oboru Fyzioterapie. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2014, 86 s. ISBN 978-80-01-05646-2. PLAČKOVÁ, Anna

Multimediální studijní materiály pro praktickou výuku předmětu Masáž a měkké techniky v bakalářském oboru Fyzioterapie Publikovaná videa jsou určena výhradně pro studium a. Měkké (mobilizační) techniky jsou velmi uznávanou metodou v léčbě a prevenci poruch pohybového aparátu. Tato metoda pracuje s tzv. měkkými tkáněmi, což je kůže, podkoží, sval, svalová pochva, svalová povázka a úpony. Měkké tkáně jsou při pohybu navzájem provázány a dochází mezi nimi ke vzájemným posuvům

Techniky měkkých tkání - rehabilitace-dobesova

MĚKKÉ TECHNIKY ¨ Jako další doplněk masáže¨: Pomocí měkkých technik ovlivňujeme tzv.měkké tkáně, mezi ně patří kůže, podkoží, svaly, fascie a svalové úpony. Můžeme je ovlivnit několika způsoby protažením, hlazením, tlakem nebo řasením Měkké a mobilizační techniky Měkké a mobilizační techniky jsou zaměřeny na uvolňování měkkých tkání a kloubů, osového skeletu. Nejedná se o klasickou masáž, ale zjednodušeně o manuální uvolnění kůže, podkoží, fascií, kloubů a svalů a dalších Mobilizace a měkké techniky patří mezi prostředky manuální medicíny. Měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů jsou nejdůležitější a nejvíce používané techniky pro léčení bolestivých myofasciálních spoušťových bodů (triggerpoints), což jsou přesně lokalizovaná, citlivá místa ve stažených kosterních svalech Měkké techniky . Měkké techniky jsou souborem ošetření zaměřené na svalové úpony, svalové fascie, šlachy, podkoží a kůži. Pracuje se tu s tzv. spoušťovými body, které dokáží uvolnit kosterní svaly, svalové spasmy, reflexní změny ve svalech a okolních strukturách

Měkké techniky a mobilizační techniky. Jedná se o mechanickou diagnostiku a terapii (ruční trakce) s cílem ulevit pacientovi při bolestech svalů, jejich obalů (fascii) a obratlů či plotének. Z výzkumu anatomie byla zjištěna a prokázána souvislost mezi napětím svalu a jeho obalu. V každém svalu jsou navíc dlouhá a. Jemné dovednosti, nesprávně [zdroj?] překládány jako měkké dovednosti (anglicky soft skills), jsou kompetence v oblasti chování, mají vztah k sociální/emoční inteligenci (EQ).Jsou také známé jako interpersonální dovednosti a často tak jsou důležitou součástí odborné způsobilosti. Protipól jemných dovedností tvoří tzv. tvrdé dovednosti (hard skills), které. mĚkkÉ masÁŽnÍ techniky. kombinacÍ vÝchodnÍch a zÁpadnÍch metod dosahujeme harmonizaci funkce organismu a posilujeme jeho vitalitu. tÍm jsou vytvoŘeny zÁkladnÍ podmÍnky pro trvalÉ zdrav Měkké a mobilizační techniky Tyto techniky pomáhají zmírňovat a odstraňovat bolest mechanickým působením, zvyšují elasticitu kůže, podkoží a svalových povázek. Uvolněním měkkých tkání napomůžeme odstranění kloubních blokád, zlepšíme prokrvení a podpoříme metabolismus dané oblasti

Měkké techniky - Studio Světélk

  1. Měkké techniky obnovují schopnost měkkých tkání (kůže, podkoží, facií, svalů a jejich úponů) se protahovat a posouvat vůči sobě ve všech vrstvách. Cílem mobilizací je odstranění kloubních blokád a obnovení pohyblivosti kloubů, včetně tzv. kloubní vůle a tím zajištění potřebného rozsahu pohybu
  2. Měkké techniky - manuální terapie (MYOFASCIÁLNÍ TECHNIKY) Touto terapií můžeme ve spolupráci s pacientem velmi výrazně snížit vliv negativních faktorů, urychlit rekonvalescenci a udržovat znovuzískané zdraví. Proto každý člověk, který se ji naučí správně aplikovat, dokáže: Upravit funkční stav páteř
  3. Měkké techniky se zaměřují na kůži, podkoží, fascie, svaly a jejich úpony. Slouží k uvolnění svalových spasmů a k odstranění tzv. reflexních, bolestivých změn ve svalech. Těmito technikami reflexní cestou nejenom uvolňujeme napětí měkkých tkání, ale také porušenou funkci vnitřních orgánů

Fyzio Hanka - Techniky měkkých tkán

MasážMiroslav Ustaník, Pucov+42191530714 Měkké techniky optimalizují vlastnosti měkkých tkání zejména pomocí tření, protahování, řasení a tlaku. Nejedná se o masážní techniku, ale o součást manuální terapie, při které terapeut uvolňuje svalové spasmy, odstraňuje bolestivé reflexní změny ve svalech a okolních strukturách a zvyšuje pohyblivost kloubů

Co vlastně jsou ty měkké techniky? - Rehabilitační centrum

Měkké techniky se cíleně zaměřují právě na ošetření kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů. Slouží také jak k uvolnění svalových spasmů a k odstranění tzv. reflexních, obvykle bolestivých změn ve svalech a okolních strukturách, tak i k celkovému uvolnění. Nelze je zaměňovat s masážními technikami Mobilizace měkké techniky. příznivé ovlivnění bolesti a poruch pohybového systému. Použití měkké techniky je všude tam, kde potřebujeme znovuobnovit protažlivost měkkých tkání nebo jejich posunlivost vůči sobě a tím odstranit bolest, napětí a to i na vzdálenějších místech ( ošetření jizev, otoky, stažení. NENÍ PODMÍNKOU MÍT ABSOLVOVANÝ KURZ MĚKKÉ TECHNIKY 1. - jedná se o různé ucelené výukové jednotky a je možné je absolvovat v různém pořadí. Cílem kurzu je získat podrobnější představu o vlivu SI skloubení, pánve a žeber na celkový stav pohybového systému klienta, který je často podceňován. V případě že se. Studio Peonia Rita Vám nabízí spektrum služeb v nejvyšší kvalitě. Bolest zad a kloubů Masáž zad, masáž končetin Měkké techniky k uvolnění fascií Rebox - Physio 3 Stabilizace a centrace páteře a kloubů Mobilizace páteře a kloubů Manuální trakce páteře, Cvičení pro stabilizaci páteře a kloubů Cvičení poúrazových stavů Kineziotaping Bolest hlavy, migrény. Rehabilitace v Pardubicích a Časech Heleny Hetychové je soukromá rehabilitace s více jak 13 letou praxí. Nabídka služeb v oblasti rehabilitace, lávových kamenů, páskování (tape) a cvičení proti bolestem zad

Měkké mobilizační techniky patří mezi prostředky manuální medicíny, kterými ovlivňujeme reflexní změny ve svalech, kůži, podkoží a kloubní blokády s cílem navození rovnováhy pohybového aparátu. Ošetřením funkční poruchy v rámci zřetězení ovlivňujeme i vzdálené části těla Měkké techniky, Míčková masáž (2) Olejová masáž těhotných (1) Shiatsu škola - Japonské masáže (1) Španělské masáže (5) Speciální masérské techniky, tejpování (3) Thajské masáže (4) Základy kraniosakrální terapie (1) Rekvalifikační kurzy (4) Rekvalifikační kosmetické kurzy (1) Rekvalifikační masérské. Měkké techniky zpětně optimalizují vlastnosti měkkých tkání zejména pomocí tření, protahování, řasení a tlaku. Nejedná se o masážní techniku, ale o součást manuální terapie. Terapeut při ní uvolňuje svalové spazmy, odstraňuje bolestivé reflexní změny ve svalech a okolních strukturách a zvyšuje pohyblivost. Odborné kurzy Odborné kurzy pro fyzioterapeuty a lékaře FBLR. Odborný kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu probíhá pod vedením školitelky MSM ČLS JEP (Společnost myoskeletální medicíny ) Mgr.Hanušové Šárky, Ph.D., žačky a dlouholeté kolegyně Prof.MUDr.Karla Lewita, Dr.Sc. Kurz je certifikovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR Měkké techniky. Patří mezi prostředky manuální medicíny. Používá se všude tam, kde potřebujeme znovuobnovit protažlivost měkkých tkání či jejich posunlivost vůči sobě a tím odstranit bolest a napětí, a to i na vzdálenějších místech (ošetření jizev, otoků, stažení tkáně nad místem bolesti, bolest svalů)

Masáž a měkké techniky - klasická masáž: Studijní materiál pro praktickou výuku předmětu Masáž a měkké techniky u bakalářského oboru Fyzioterapie. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2014, 86 s. ISBN 978-80-01-05646-2. PLAČKOVÁ, Anna Vybrané měkké techniky pro maséry se zaměřením na páteř a klouby končetin. Kurz výrazně prohlubuje dosavadní znalosti masérů a dává odpovědi těm, které zajímá, proč se u většiny klientů ty stejné potíže neustále vracejí Měkké techniky video. Měkké I po tvrdých souhláskách: H: historie, hitparáda, CH: orchidej, architekt Doplňovačka. Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností. Měkké a tvrdé souhlásky Kimličková, M. a R. Dušková. Masáž a měkké techniky - klasická masáž: Studijní materiál pro praktickou výuku předmětu.

Diagnostika a léčba funkčních poruch pohybového systému - měkké a mobilizační techniky pro fyzioterapeuty. Kurz získal akreditaci MZČR. Kurz měkkých a mobilizačních technik pohybového systému. 2021 Obecné informace 2022 Obecné informace Přihláška . Publikováno 16.. měkké techniky. měkké techniky. Fyziocentrum Baťa s.r.o. (Pardubice - Zelené Předměstí) 31,83 km. Rehabilitace a fyzioterapie s úsměvem * * * * Seznam lékařů, kteří nabízejí Vstupní vyšetření a ošetření (individuální léčebný tělocvik, masáž, měkké techniky, rázová vlna, laser, elektroterapie, tejpování, baňkování) - 50 min. ve městě Praha. Přečtěte si recenze pacientů, zjistěte adresu a objednejte se Techniky měkkých tkání Měkké tkáně, kam řadíme kůži, podkoží, fascie a svaly jsou pro pohybovou soustavu velmi důležité díky jejich vzájemnému pohybu proti sobě. K jejich aktivaci dochází při každém pohybu, jak při pohybu končetin tak při pohybu trupu

Video: Měkké a mobilizační techniky :: Fyzioterapie Katk

Měkké techniky, mobilizace : Rehabilitace Vyško

Měkké a mobilizační techniky. Měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů jsoujednou z nejvíce používaných technik pro léčení bolestivých myofasciálních spoušťových bodů, což jsou přesně lokalizovaná, citlivá místa ve stažených kosterních svalech Měkké techniky uvolňují nejen fascie (vazivové obaly svalů), ale třeba i pooperační jizvy - což není záležitost pouze estetická, jelikož aktivní jizva blokující pohyblivost mezi jednotlivými vrstavmi měkkých tkání mezi sebou, může být příčinou bolestivé funkční změny pohybové soustavy M ěkké techniky patří do metod používaných ve fyzioterapii. Ma jí význam diagnostický a zároveň i terapeutický.. J de o techniky pružení, trakce a mobilizace, které vyrovnávají struktury měkkých tkání a kloubů. V kombinaci s rehabilitačním cvičením a autoterapií předcházejí dalšímu vzniku blokád a bolestí. Tato speciální manuální technika se zaměřuje na.

Mobilizační a měkké techniky pro masér

Měkké techniky jsou speciální manuální techniky pro uvolnění přetíženích svalů, bolestivých spoušťových bodů ve svalech, fasciích, úponech a šlachách a odstranění koubních blokád. Jde o jemné techniky pružení, trakce a mobilizace, které vykonávají struktury měkkých tkání a kloubů a odstraňují bolestivé. Měkké techniky a mobilizace jsou součástí Myoskeletální neboli Manuální medicíny, která se zaměřuje na vyšetření a terapii poruch funkce hybného systému těla Vybrané měkké techniky pro maséry se zaměřením na trup a končetiny. Kurz výrazně prohlubuje dosavadní znalosti masérů a dává odpovědi těm, které zajímá, proč se u většiny klientů ty stejné potíže neustále vracejí a jak je možné uvolnit problematické části těla mnohem efektivněji a s déletrvajícím účinkem.

Manipulační terapie - Wikipedi

Měkké techniky. Metoda měkké techniky se používá při obnově protažlivosti měkkých tkání nebo jejich posunlivost vůči sobě. Na rozdíl od masáží se působí na svaly a klouby hlazením, protažením, řasením nebo tlakem a nepoužívají se masážní emulze Co je to měkké techniky? Nalezené odpovědi pro to, co znamená zkratka měkké techniky a tomu podobné zkratky najdete přímo tady, v tomto slovníku zkratek online Měkké techniky ovlivňují měkké tkáně, mezi které řadíme kůži, podkoží, svalstvo, svalové úpony. Měkké tkáně pracují společně a jejich pohyby jsou vzájemně provázány. Při přetížení a úrazech v důsledku sportu nebo pracovní činnosti, dochází v měkkých tkáních ke změnám Měkké techniky jsou různé metody manuální léčby, které se zaměřují na měkké tkáně - kůži, podkožní tkáň, pojivovou tkáň a svaly. Provádí je fyzioterapeut za použití různých postupů, například pohmatu, tření kůže, natahování tkáně, napínání pojivové tkáně apod Měkké tkáně (kůže, podkoží, fascie, sval) velmi těsně souvisí s celkovou hybností těla. Pro správnou funkci pohybového aparátu musí být všechny tyto vrstvy vůči sobě pohyblivé. Příkladem je třeba pooperační jizva. Uvolňovací techniky

MMT (Měkké Mobilizační Techniky) - jedná se o manuální techniku pomáhající zmírňovat případně odstraňovat bolest mechanickým působením, zvyšuje elasticitu kůže, podkoží a svalových povázek. Uvolnění měkkých tkání napomůže k odstranění kloubních blokád, svalové ztuhlosti , zlepší se prokrvení a podpoří metabolismus dané oblasti Měkké techniky jsou speciální techniky, pomocí kterých ovlivňujeme několika způsoby tzv.měkké tkáně, mezi které patří kůže, podkoží, svaly, fascie a svalové úpony.Patří mezi ně protahování, působení tlakem, hlazením nebo řasením. Nejedná se však o masážní techniky. Mobilizace je součástí manuální terapie, při které se postupně odstraňují kloubní. Měkké a mobilizační techniky. Tato metoda se používá všude tam, kde potřebujeme znovu obnovit protažlivost měkkých tkání nebo jejich posunlivost vůči sobě. Měkké techniky se cíleně zaměřují na ošetření kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů Uvolňujeme měkké tkáně (kůži, podkoží, obaly svalů, svaly), kloubní pouzdra, vazy, šlachy, chrupavky. Součástí měkkých technik je strečink, polohová relaxace. Mezi tyto techniky pro uvolňování kloubních blokád patří velmi často používaná post-izometrická relaxace a joint play Chiropraxe a mobilizace páteře, žeber a kloubů, měkké techniky. Chiropraxe je léčebná metoda která se věnuje manuálnímu napravení jednotlivých kloubních spojení do správné polohy. Techniky jsou vykonávané buďto samotným terapeutem (klasická americká škola chiropraxe) anebo s aktivní spoluprací pacienta (Dornova metoda)

Měkké a mobilizační techniky Pardubice - Fyziocentrum Bať

Měkké techniky, automobilizace a možnosti využití stretchingu O měkkých technikách, automobilizaci a možnosti využití stretchingu Tento kurz Vám nabízí možnost rozšířit si své znalosti jak z teoretického, tak i z praktického hlediska Měkké techniky a mobilizace. Mobilizace a měkké techniky patří mezi prostředky manuální medicíny.Tato metoda se používá všude tam, kde potřebujeme znovu obnovit protažlivost měkkých tkání nebo jejich posunlivost vůči sobě (např. ošetření jizvy, otoky, stažení tkáně nad místem bolesti, bolestivé svaly nebo jejich úpony) Měkké techniky se cíleně zaměřují na ošetření kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů.Měkké techniky ovlivňují tyto struktury hlazením, protažením, řasením nebo tlakem. K základním principům při řešení bolestivých stavů pohybového aparátu patří působení na sval Měkké a myofasciální techniky v terapii psů Fascie ovlivňují nejen pohybový aparát psa, ale celé jeho tělo. Jejich význam v komplexnosti fungování pohybového aparátu a vnitřních orgánů, stejně tak i CNS, teprve začínáme chápat

Měkké techniky. Měkké techniky -známé pod zkratkou MT jde o manuální terapii, kdy je možné zacílit ošetření do kůže, podkoží, fascií a svalů, tedy do všech měkkých tkání. Provádí se na sucho. Nejde o masáž Vertebroterapie a měkké techniky; Trakční terapie páteře; SHIATSU techniky; OsteoCompact - manipulace páteře a kloubů; Laseroterapie; Duální ultrazvuková terapie; Magnetoterapie; Rašelinové zábaly; Komplexní ambulantní rehabilitace; Diagnostika a terapie sportovních problémů pohybového aparát Indická masáž hlavy a antistres. šíje. Horká čokoládová masá

Měkké techniky, Dámský svě

Metody a Techniky. McKenzie Metoda. DNS dle prof. Pavla Koláře. Senzomotorická stimulace. Kineziotaping. Mobilizace a měkké techniky. Metoda Ludmily Mojžíšové. Dornova metoda a Breussova masáž 1 Zhodnoťte své měkké dovednosti 13 1.1 Jak jste schopni pracovat sami na sobě 14 1.2 Jak jednáte s lidmi 15 1.3 Jak řešíte úkoly 17 2 Měkké dovednosti - proč a nač? 19 2.1 Co patří k měkkým dovednostem? 20 2.2 Měkké dovednosti lze rozvíjet a trénovat 23 3 Osobní kompetence - schopnosti zacházet sám se sebou 2 Masáž a měkké techniky - klasická masáž: Studijní materiál pro praktickou výuku předmětu Masáž a měkké techniky u bakalářského oboru Fyzioterapie. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2014, 86 s. ISBN 978-80-01-05646-2..

Měkké techniky - Masérské kurzy Praha Stanislav Flander

Ceník platný od 1.3.2021 Zapůjčení fyzio vybavení domů dle dohody. Příplatek po pracovní době, o víkendech či akutních případech 30% Měkké techniky Praha Akreditovaný kurz Rekvalifikační kurz Školení a nebo seminář Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení; Kurzy pro Energetické specialisty-Praha, Brno: Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB Měkké techniky Metoda, kterou stimulujeme měkké tkáně - kůže, podkoží, svaly, svalové úpony. Mobilizační techniky Jedná se o šetrnou manuální terapii, díky níž postupně odstraníme kloubní blokády. Cílem je obnovit pohyblivost kloubu, případně páteře Krční páteř a úpony. 1400 Kč/50min. 1000 Kč. 1000 Kč. 1000 Kč. 1000 Kč. Možnost úpravy času na přání klienta. Speciální techniky. Měkké techniky - 50 min měkké techniky - Pardubický kraj. měkké techniky - Pardubický kraj. Fyziocentrum Baťa s.r.o. (Pardubice - Zelené Předměstí) 31,83 km. Rehabilitace a fyzioterapie s úsměvem * * * *

Měkké techniky Pěstění krásy - kosmetický a masérský

Jednotlivé techniky masáže, mobilizace, postizometrické relaxace, měkké techniky, měkké techniky a cvičení lze libovolně kombinovat a zacílit podle přání a potřeby klienta

Barefoot poradenství :: Fyzioterapeutka BcCeník :: Fyzio-zatkova